Dyrektor dep. wody w Mosulu: System wdrożony przez PCPM ograniczy zużycie wody i korupcję przy pobieraniu opłat

W Mosulu przy pomocy Fundacji PCPM wdrażany jest elektroniczny system rozliczania opłat za wodę – obecnie większość domów w Mosulu nie ma działających liczników, opłaty naliczane są na zasadzie ryczałtu w zależności od liczby pomieszczeń w gospodarstwie domowym. Do tej pory rejestr prowadzony był w księgach, a mieszkańcy w większości w ogóle nie płacili za wodę, przez co jej zużycie było ogromne. PCPM przekazał serwer i oprogramowanie, dzięki czemu krok po kroku kolejne kwartały miasta będą objęte komputerowym rejestrem zużycia wody, oraz zostaną wprowadzone opłaty za wodę, w zależności od stanu licznika.

„Zaopatrzyliśmy lokalny departament wody w oprogramowanie firmy Oracle, które jest identyczne z tym, które już funkcjonuje w Bagdadzie i Kikruku. Jest to system w najwyższych, europejskich standardach. Podobnie jak przy innych projektach wdrażanych przez PCPM w Iraku, zależało nam na bardzo wysokiej jakości produktu, który przekazujemy Irakijczykom. Chcemy, żeby mieli poczucie, że pracują na tych samych systemach i urządzeniach jak w Europie i chcemy, aby był to poziom, do którego będą dążyć inne usługi komunalne w Iraku” – tłumaczy przedstawiciel PCPM w Iraku, Jarosław Zarychta.

Dyrektor departamentu ds. wody w Mosulu Maan Sadiq Yusef podkreśla, że wprowadzenie systemu elektronicznego pomiaru zużycia wody pozwoli na pobieranie opłat za jej zużycie, co przełoży się na jej mniejsze zużycie. „Do tej pory większość mieszkańców nie płaci za wodę lub płaci ryczałtem – stałą opłatę niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym i ilości zużytej wody. To powoduje ogromne marnotrawstwo wody, bo nikt nie przejmuje się kosztami ani nie ma nad tym kontroli. Powoli będziemy chcieli nauczyć naszych mieszkańców, że za każdy litr zużytej wody się płaci” – mówi Maan Sadiq Yusef.

„Druga sprawa, która zostanie rozwiązana dzięki systemowi to zyskanie kontroli nad poborem opłat. Do tej pory nasi inkasenci chodzili od domu do domu i pobierali opłaty. Nie mieliśmy kontroli nad przepływem tych środków. Teraz w systemie będziemy widzieć, jakie kwoty powinny być zebrane i jakie zostały zebrane. Wyeliminuje to całkowicie pobieranie nienależnych opłat czy korupcję” – dodaje.

Wprowadzony system jest spójny z system, którym objętych ma być 75% mieszkańców Iraku, a który już wprowadzono w Bagdadzie i Kirkuku. Koszt komputerowego systemu dostarczonego do Mosulu przez PCPM to 73.000 USD. Na razie jest to projekt pilotażowy, docelowo do systemu będzie podpiętych 180 tys. gospodarstw domowych w tej aglomeracji. Dodatkowo Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zorganizowało też mosulskim urzędnikom szkolenia z obsługi systemu.

Dzięki funduszom UE i programowi MASAR (Maintaining Strength and Resilience for Local Governments in Iraq and Lebanon), PCPM wspiera irackie samorządy m.in. inwestycjami z zakresu infrastruktury wodnej, rozwijania zdolności efektywnego zarządzania jednostkami terytorialnymi i planowania przestrzennego oraz pobudzania lokalnego rozwoju gospodarczego. Niewystarczający rozwój infrastrukturalny i problemy w tych obszarach życia powodują, że wielu Irakijczyków decyduje się na nielegalną, niebezpieczną migrację do Europy, m.in. przez Białoruś.

Niestety, misji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Iraku grozi zamknięcie, o ile Fundacji PCPM nie uda się pozyskać innych środków do działań w tym kraju poza kończącym się w grudniu 2022 r. projektem UE.

Fundacja PCPM wspiera lokalną społeczność w Irackim Mosulu