Dzięki Fundacji PCPM kobiety w Iraku ruszają ze swoją działalnością biznesową

„Ze względu na normy społeczno-kulturowe, które obowiązują w federalnym Iraku czy irackim Kurdystanie, lokalne kobiety mają znacznie trudniejszą drogę do podjęcia własnej inicjatywy zawodowej i wybicia się na niezależność finansową” – tłumaczy kierowniczka projektu, Dorota Woroniecka z PCPM.

Celem projektu realizowanego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej jest aktywizacja zawodowa kobiet mieszkających w miejscowości Shekhan (iracki Kurdystan). Do projektu zgłosiło się ze swoimi pomysłami łącznie 130 kobiet zamieszkałych w Shekhan, co było warunkiem dopuszczenia do konkursu. Komisja, złożona z przedstawicieli PCPM, władz lokalnych i Najwyższej Rady Kobiet, ustaliła kryteria, na których podstawie wyłoniono najlepsze 44 propozycje projektów. Preferowano kobiety w trudnej sytuacji materialnej, samotnie wychowujące dzieci oraz profile usług, których brakowało w mieście. Te 44 kobiety przeszły 10 dniowe szkolenia z podstaw przedsiębiorczości i uczyło się prowadzić księgowość, tworzyć biznesplan, wypełniać wnioski formalne oraz poznało podstawy prawa.

Finalnie do komisji trafiło 30 projektów, z których zaakceptowano 18 realizowanych przez 19 kobiet. „Przy finalnej akceptacji projektów, które miały dostać dofinansowanie, szczególną uwagę zwróciliśmy na indywidualne rozmowy z aplikantkami. Zależało nam na wybadaniu czy faktycznie za danym pomysłem „stoi” dana kobieta, czy też aplikuje ona jedynie w imieniu swojego męża, kuzyna czy brata, który byłby finalnym beneficjentem pomocy” – dodaje Dorota Woroniecka z PCPM.

Na każdy pomysł, który zyskał akceptację komisji, Unia Europejska w ramach programu MASAR (Maintaining Strength and Resilience for Local Governments in Iraq and Lebanon) przeznacza 3.000 USD. Wartość całego projektu wdrażanego przez PCPM w irackim Kurdystanie to 65.000 USD. Z tych środków można zakupić trwałe wyposażenie nowopowstałego biznesu: meble, maszyny i urządzenia. Znaczna część beneficjentek to Jezydki, a także kobiety wewnętrznie przesiedlone (IDP, Internally Displaced Person) ze względu na wieloletnią wojnę spowodowaną przez tzw. Państwo Islamskie (ISIS).

Shekhan leży na terytoriach spornych między KRG (Kurdsitan Regional Government, Rząd Regionalny Kurdystanu) a Irakiem federalnym, de facto większa część dystryktu jest pod kontrolą KRG, a tylko jeden subdystrykt (Zelikan) pod kontrolą irackiego rządu federalnego. Jest to jeden z obszarów północnego Iraku, na który napłynęło najwięcej uchodźców wewnętrznych, czyli Irakijczyków uciekających przez tzw. Państwem Islamskim. W wyniku działań wojennych w ciągu czterech lat ludność dystryktu Shekhan wzrosła o 50%. Około połowa z uchodźców wewnętrznych mieszka obecnie w trzech obozach im dedykowanych, pozostali zamieszkali w miastach i wsiach dystryktu.

„Do 2003 r. w Shekhan nie było w ogóle kobiet, które zajmowałyby się przedsiębiorczością czy biznesem, nawet w bardzo podstawowej formie. Od 2003 r. nastąpił znaczący postęp w społecznym postrzeganiu roli kobiet, pojawiły się organizacje NGO takie jak PCPM, które zachęcały i pomagały kobietom. Priorytetem była pomoc kobietom w trudnej sytuacji ekonomicznej, bez jakiejkolwiek pracy, często żyjących jedynie z pomocy materialnej krewnych” – mówi przewodniczący gminy Shekhan, Khalid Nermo Zedo.

„Potem pojawiły się projekty skierowane do kobiet, które pierwsze kroki w biznesie już wykonały, a teraz chcą się dalej rozwijać, podnosić swoje kwalifikacje. Taki właśnie projekt do naszych mieszkanek skierowało PCPM, co części przedsiębiorczych kobiet pozwala się dalej rozwijać, a innym umożliwia wykonanie tego pierwszego kroku w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. To bardzo ważne inicjatywy nie tylko dla samych kobiet, ale dla całej naszej społeczności. Dziś już nikogo nie dziwi tu kobieta, która prowadzi swoją aktywność gospodarczą, zatrudnia pracowników, jest samodzielna w biznesie i w życiu” – dodaje Khalid Nermo Zedo.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej jest – wraz z niderlandzkim Związkiem Gmin Holenderskich (VNG), Związkiem Gmin Duńskich (KL) oraz Katalońską Agencją Współpracy Rozwojowej (ACCD) – wykonawcą projektu

MASAR finansowanego przez Unię Europejską. PCPM wspiera irackie samorządy m.in. inwestycjami z zakresu infrastruktury wodnej, rozwijania zdolności efektywnego zarządzania jednostkami terytorialnymi i planowania przestrzennego oraz pobudzania lokalnego rozwoju gospodarczego. Niestety, misji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w Iraku grozi zamknięcie, o ile Fundacji PCPM nie uda się pozyskać innych środków do działań w tym kraju poza kończącym się w grudniu 2022 r. projektem UE.