Ewaluator – Palestyna

Zadania:

 • Zapoznanie się z dokumentacją prowadzonego od 2017 roku Projektu,
 • Przeprowadzenie wywiadów z beneficjentami i partnerami Projektu w Palestynie (gotowość wyjazdu w uzgodnionym z PCPM terminie),
 • Opracowanie jakościowej i ilościowej ewaluacji działań i efektów Projektu,
 • Współpraca z Koordynatorem projektu i Szefem misji w zakresie pozyskania danych do ewaluacji oraz zakresu raportu końcowego,
 • Przygotowanie raportu (w języku angielskim) z ewaluacji do 20 grudnia 2018 r.

Wymogi formalne:

 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełni praw publicznych i kompetencji do wykonywania zaplanowanych zadań
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zaplanowanych zadań
 • biegła znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie
 • doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji projektów ze środków publicznych

Mile widziane:

 • doświadczenie w wolontariacie lub pracy w organizacjach pozarządowych, szczególnie w zakresie pomocy rozwojowej
 • doświadczenie w pracy w odmiennym kontekście kulturowym, szczególnie na Bliskim Wschodzie
 • znajomość języka arabskiego
 • wykształcenie wyższe

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie życiorysu wraz z wykazem przeprowadzonych dotychczas ewaluacji do dnia 25 marca 2018 r. włącznie, mailowo na adres: [email protected] z dopiskiem w tytule „Ewaluator Palestyna„. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z życiorysem należy przesłać drogą mailową oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).

Zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu zachęcamy również do obserwowania naszych portali społecznościowych: