Fundacja PCPM wybudowała nową jednostkę straży pożarnej w Kenii

Droga Mombasa – Nairobi to główna arteria komunikacyjna nie tylko Kenii, ale i całej Afryki Wschodniej. Jest ona kluczowa dla handlu Kenii, Ugandy oraz części Południowego Sudanu i Demokratycznej Republiki Konga. Ze względu na duże natężenie ruchu, głównie ciężarówek, dochodzi na niej codziennie nawet do kilku wypadków drogowych, zaś liczba ofiar śmiertelnych to kilkaset osób rocznie. Na ponad 220 z 486km jej długości straż pożarna i pogotowie ratunkowe nie ma szans dotarcia do poszkodowanych ze względu na mierzone w setkach kilometrów odległości.
22 lipca 2022 roku, w obecności Ambasadora RP w Kenii, p. Jacka Bazańskiego, inaugurowano nową jednostkę straży pożarnej w miejscowości Makindu, położoną 171 km od Nairobi i 318km od Mombasy. Powstała ona w całości w ramach projektu finansowanego przez Polską pomoc i realizowanego przez PCPM. Ze względu na położenie w niewielkim mieście, jednostka straży pożarnej ma 3 budynki i wiatę na wozy ratowniczo-gaśnicze. Nowa jednostka poprawi znacząco skuteczność działań straży pożarnej dla ok. 200 tys. mieszkańców oraz ratownictwo drogowe dla ofiar dziesiątek wypadkow rocznie na odcinku prawie 150km głównej drogi kraju. Dotychczas straż pożarna potrzebowała ponad godzinę aby dotrzeć z oddalonego o 70km miasta Wote do miejsca pożaru lub wypadku.
Polska pomoc wspiera rozwój straży pożarnej w Kenii od 2015 roku. Dzięki finansowaniu MSZ nastąpił skokowy wzrost zdolności operacyjnych straży pożarnej w tym kraju, który obejmuje obecnie aż 43 z 47 regionów kraju. Na podstawie polskiej wiedzy i doświadczenia certyfikowano pierwszy w 50-milionowej Kenii system szkolenia zawodowego strażaków. Szkolenia zawodowe są prowadzone w Fire & Rescue Training Center, wybudowanym w roku 2019 i prowadzonym przez PCPM.