Informator dla dziennikarzy. Wojna w Syrii i kryzys humanitarny

Oddajemy w Wasze ręce informator autorstwa Wojciecha Wilka. Pozwoli on usystematyzować wiedzę na temat genezy kryzysu humanitarnego na Bliskim Wschodzie, a w szczególności w Syrii, Iraku i krajach graniczących z regionami objętymi wojnami w ostatnich latach.

Pobierz informator dla dziennikarzy

Projekt, którego częścią jest ten informator składa się z kilku etapów i angażuje zarówno opinię publiczną, administrację, jak i polskie miasta oraz gminy w zakresie ich gotowości do ewentualnego przyjęcia Syryjczyków. Realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

cover_informator

W ramach projektu „Przygotowanie przesiedlenia uchodźców syryjskich z Libanu do Polski”, przedstawiciele mediów brali udział w kursach prowadzonych przez ekspertów PCPM oraz Fundacji Papaya, przybliżających problem wojny domowej w Syrii oraz poszerzających ich wiedzę z zakresu kryzysu humanitarnego na Bliskim Wschodzie i migracji uchodźców do Europy. Jednocześnie grupa badaczy zaangażowanych do tego projektu przez Fundację Kultury Świata badała opinie władz oraz lokalnych liderów ponad 20 miast i gmin w Polsce, które wstępnie deklarowały gotowość włączenia uchodźców do swoich społeczności.

Kwintesencją wspólnych działań trzech polskich fundacji jest kurs przedwyjazdowy dla uchodźców oraz wydanie i dystrybucja informatora o Polsce, który ułatwi im integrację w obcym kulturowo i językowo kraju.

PCPM niesie pomoc w Libanie od 2012 roku, zapewniając dach nad głową, zabezpieczenie przed zimą, dowóz dzieci do szkół oraz opiekę medyczną. Z pomocy skorzystało już ponad 17 tysięcy osób. Od 2013 roku PCPM jako jedyna polska organizacja humanitarna jest partnerem wdrożeniowym UNHCR. W roku 2015 została zaproszona do konsultacji z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz do udziału w pracach Międzyresortowego Zespołu przy Prezesie Rady Ministrów dot. przesiedleń i relokacji.

Fundacja Papaya świadczy wszechstronną pomoc humanitarną, oświatową i rozwojową, a także działa na rzecz podnoszenia świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie globalnego rozwoju.

Misją Fundacji Kultury Świata jest promowanie wymiany i edukacji międzykulturowej pomiędzy przedstawicielami różnych kultur w ramach projektów edukacji globalnej, współpracy na rzecz rozwoju, wypraw i projektów naukowo-badawczych, a także akcji społecznych i inicjatyw kulturalnych.

baner