Jak zmienić KRS i przekazać 1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT?

Jak przekazać 1,5% podatku w usłudze Twój e-PIT? Informacje dla organizacji pożytku publicznego (OPP) i osób, które chcą przekazać 1,5% podatku dla OPP w ramach nowej usługi Twój e-PIT. Wystarczy wybrać KRS 0000259298

Jak co roku możesz przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego dla Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. To pomoc, która nic nie kosztuje – część tego co trafiłoby do budżetu państwa, trafia do organizacji pożytku publicznego. Dzięki temu każdy podatnik, może sam zdecydować, przez kogo i na jakie działania pomocowe zostaną wykorzystane jego środki. Przekazanie 1,5% jest bardzo proste i trwa tylko chwilę, nie wiąże się też z dodatkowymi kosztami. 

Jak przekazać 1,5% podatku dla Fundacji Polskie Centrum Pomocy międzynarodowej:

Wniosek o przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz nasz numer KRS 0000259298 lub nazwę: Fundacja „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej”.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce. Wtedy przekażemy kwotę Twojego 1,5% podatku na konkretny cel.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1,5% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Jak to zrobić? Poniżej przedstawiam różne możliwości.

Urząd skarbowy rozlicza Twój PIT? Przekaż 1,5% podatku Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej logując się do swojego profilu w serwisie Twój e-PIT i wpisz nasz numer KRS 0000259298.

Poniżej szczegółowo wyjaśniam jak należy wypełnić deklarację na przykładzie PIT-37. W części L uzupełnij:

 • w pkt. 147 numer KRS: 0000259298,
 • w pkt. 148 kwotę 1,5% podatku,
 • w pkt. 149 cel szczegółowy,
 • w pkt. 150 zachęcamy do wyrażenia zgody.

Zmiana danych OPP w usłudze Twój e-PIT Fundacji PCPM?

 • Wybierz opcję „Zmieniam organizację”,
 • Wybierz z wykazu OPP Fundacja „Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej” i numer KRS 0000259298,
 • Zatwierdź tę zmianę,
 • Od teraz 1,5 Twoich podatków, Państwo będzie przekazywać dla Fundacji PCPM. Dziękujemy!

Zasady przekazywania 1,5% podatku na OPP

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1,5%. podatku należnego wynikającego:

 • z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie
 • z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

Warunkiem przekazania kwoty 1,5% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Rozliczenie PIT w e-Urzędzie Skarbowym

 1. Wejdź na stronę rządową podatki.gov.pl i zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego – możesz to zrobić przez profil zaufany, mObywatel, e-dowód, bankowość elektroniczna lub Twoje dane podatkowe (PESEL lub NIP i kwota przychodów)
 2. Wpisz nasz numer KRS: 0000259298. Kwota 1,5% podatku uzupełni się automatycznie.
 3. Jeżeli chcesz, aby Twój 1,5% trafił do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM wpisz cel szczegółowy „Ratownicy”
 4. Kliknij “Zatwierdź”

Jeśli chcesz zmienić OPP:

 • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
 • wybierz z wykazu OPP nasz numer KRS: 0000259298
 • zatwierdź tę zmianę

Tu znajdziesz więcej informacji na temat wsparcia Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 1,5%

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)