Jak zmienić KRS i przekazać 1 procent podatku w usłudze Twój e-PIT?

Jak co roku możesz przekazać 1 procent swojego podatku dochodowego Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Nie trafi on wtedy do budżetu państwa, a trafi bezpośrednio do ty, którzy potrzebują pomocy.

Jak to zrobić? Poniżej przedstawiam różne możliwości.

 • Urząd skarbowy rozlicza Twój PIT? Przekaż 1 procent Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej logując się do swojego profilu w serwisie Twój e-PIT i wpisz nasz numer KRS 0000259298.
 • Rozliczasz się tradycyjnie, na papierowym formularzu?

Poniżej szczegółowo wyjaśniam jak należy wypełnić deklarację na przykładzie PIT-37:

 • w pkt. 136 należy wpisać numer KRS: 0000259298
 • w pkt. 137 wpisujemy kwotę 1% podatku
 • w pkt. 138 wpisać cel szczegółowy, o którym piszemy niżej
 • w pkt. 139 koniecznie zaznaczyć:  X

Jak przekazać 1 proc. podatku na OPP w zeznaniu

Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) zawarty jest w zeznaniu podatkowym. Wystarczy, że wpiszesz numer KRS 0000259298 wybranej przez Ciebie organizacji pożytku publicznego czyli Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym. Możesz wybrać Ukrainę, Sudan Południowy, Etiopię czy Liban.

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1 procent swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1 proc. podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu.

Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS na taki: 0000259298, a także cel szczegółowy. Jak to zrobić? Zobacz poniższe wideo!

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku złożenia zeznania podatkowego oraz:

 • dostałeś roczne rozliczenie podatku PIT-40A,
 • nie korzystasz z odliczeń,
 • chcesz przekazać 1 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego

wystarczy, że złożysz PIT-OP w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2022 roku PIT-OP możesz złożyć najpóźniej do 2 maja). Jeżeli złożysz oświadczenie PIT-OP, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1 proc. podatku należnego. Ponadto, jeżeli otrzymałeś od organu rentowego roczne obliczenie podatku PIT-40A i nie złożysz wniosku PIT-OP, organ podatkowy przekaże kwotę 1 proc. podatku należnego na rzecz OPP wskazanej przez ciebie we wniosku zawartym w zeznaniu, korekcie zeznania lub w PIT-OP za 2021 rok. W tym przypadku przekazanie kwoty 1 proc. podatku należnego na rzecz OPP następuje na podstawie wniosku PIT-OP sporządzonego przez organ podatkowy za pośrednictwem portalu podatkowego (automatyczna akceptacja PIT-OP).

Zasady przekazywania 1 proc. podatku na OPP

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w dniu składania zeznania, na wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym albo korekcie zeznania, lub oświadczeniu PIT-OP przekazuje na rzecz jednej OPP kwotę nieprzekraczającą 1 proc. podatku należnego wynikającego:

 • z zeznania podatkowego złożonego przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo
 • z korekty zeznania, o którym mowa wyżej, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.Warunkiem przekazania kwoty 1 proc. jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcyod upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Przez Twój e-PIT można zadeklarować przekazanie 1 procent swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego czyli Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Jak przekazać 1% podatku w usłudze Twój e-PIT Fundacji PCPM?

 • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
 • wybierz z wykazu OPP Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i numer KRS 0000259298
 • jeśli chcesz, wskaż cel szczegółowy
 • zatwierdź tę zmianę
 • od teraz jeden procent Twoich podatków, Państwo będzie przekazywać Fundacji PCPM
 • Dziękujemy!

W serwisie podatki.gov.pl wybierz e-Urząd Skarbowy, a potem Twój e-PIT. Uwierzytelnij się. Zaloguj się przez login.gov.pl to jest profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną lub wpisz swoje dane: PESEL (albo: NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za rok 2020, kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za 2021 roki potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2020 r. Jeżeli otrzymałeś informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2020 r. nie rozliczyłeś się samodzielnie – podaj kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A lub użyj aplikacji mObywatel.Na głównym ekranie zobaczysz informację o OPP.Jeśli robisz to po raz pierwszy:

 • wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
 • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
 • zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku

Jeśli chcesz zmienić OPP:

 • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
 • wybierz z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%
 • wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
 • zatwierdź tę zmianę

Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:

 • wybierz opcję „Zmieniam organizację”
 • nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
 • zatwierdź tę zmianę

Zaakceptuj i wyślij zeznanie.

Tu znajdziesz więcej informacji na temat wsparcia Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 1 proc. podatku.

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)