Jedyna w Polsce medyczna grupa szybkiego reagowania działająca pod egidą WHO szuka współpracowników!

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM (Poland Emergency Medical Team) powstał w 2014 r i jest pierwszą w Polsce ochotniczą grupą szybkiego reagowania na klęski żywiołowe oraz kryzysy humanitarne poza granicami RP. Jest także jednym z nielicznych zespołów w Europie, który bierze udział w procesie certyfikacji WHO jako EMT (Emergency Medical Team) Type 1. Zespół niósł pomoc m.in. cywilom poszkodowanym przez wydarzenia na Ukrainie, uchodźcom syryjskim w Libanie, uchodźcom z Sudanu Południowego w Ugandzie, ludności dotkniętej przez powodzie w Peru i Bośni i Hercegowinie oraz po trzęsieniu ziemi w Nepalu. Jego trzonem jest obecnie blisko 90 lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek oraz psychologowie, ratownicy specjalistyczni i logistycy. Zespół dysponuje również specjalistycznym sprzętem, gotowym do użycia ​w każdym momencie.

Chcesz pomagać i szkolić się w najbardziej elitarnym zespole? Szukamy:

 • internistów
 • specjalistów chorób zakaźnych
 • pediatrów i neonatologów
 • ginekologów i położnych
 • radiologów 
 • diabetologów
 • laryngologów
 • diagnostów laboratoryjnych
 • farmaceutów
 • pielęgniarek i ratowników medycznych

Niezbędne wymagania:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w wykonywanym zawodzie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, potwierdzona wynikiem TESTU (kliknij w link, test otworzy się w nowym oknie)
 • dyspozycyjność – gotowość do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ciągu roku oraz kilkutygodniowych misjach (w tym gotowość do wyjazdu w ciągu 24 godz. od postawienia Zespołu
  w stan gotowości)
 • brak przeciwwskazań psycho-fizycznych:
  – odporność na stres i pracę w ekstremalnie trudnych warunkach
  – umiejętność pracy pod presją czasu i zdolność szybkiego rozwiązywania problemów
  – zdolność do logicznego i analitycznego myślenia
  – dobra sprawność fizyczna
  ​- brak klaustrofobii, lęku wysokości itp.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy poza granicami Polski np. na misjach humanitarnych
 • znajomość innych języków obcych

Oferujemy:

 • uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach, zyskując wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres codziennej pracy w szpitalach i karetkach pogotowia
 • możliwość niesienia pomocy w najdalszych zakątkach Świata
 • szansę na sprawdzenie się w ekstremalnych warunkach pracy

Zobacz jak wyglądała rekrutacja do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM

W ciągu 14 dni od zakończenia etapu zbierania aplikacji, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na 2-dniową, praktyczną część rekrutacji, która odbędzie się w terminie 27-29 września. Przed przystąpieniem do drugiego etapu zostaną poproszeni o przesłanie dyplomu w języku angielskim, zdjęcia paszportowego (niezbędne do przygotowania identyfikatorów), przesłanie kopii ubezpieczenia NNW.

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie CV w języku angielskim i wypełnienie kwestionariusza.
Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, na skrzynkę e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie.

Zgłoszenia do sekcji logistyków EMT PCPM

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”