16 nieustraszonych strażaków z Etiopii odbyło intensywne szkolenie przypominające techniki ratownictwa linowego