Jak wygląda unijny system ochrony ludności? Opowie wam Adam Szyszka