Mateusz Stojanowicz z Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM, pomaga WHO w Kairze