O sytuacji humanitarnej na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Palestynie opowiada Wojtek Wilk