Pomagamy najbardziej potrzebującym rodzinom z Libanu

Przez 6 miesięcy 555 najbardziej potrzebujących rodzin dostaje wsparcie żywnościowe, priorytetowo traktując rodziny, w których głową domu jest kobieta.