Sudan Południowy jednocześnie tonie i wysycha

Rekordowe powodzie doprowadziły do masowych migracji, zniszczenia źródeł utrzymania i utraty gruntów rolnych, co przyczyniło się do wzrostu głodu. Skutki tych wstrząsów klimatycznych są potęgowane przez rosnące ceny żywności i paliw oraz trwający konflikt. Z roku na rok w Centrum Dożywiania w Gordhim w Sudanie Południowym, przybywa dzieci, które potrzebują terapii.