W Libanie w Akkar 555 rodzinom dostarczaliśmy nie tylko żywność, ale i produkty higieniczne