W Palestynie szkolimy medyków oraz przyszłych instruktorów