Wszyscy powinniśmy reagować na takie sytuacje. Przyłączcie się do naszego apelu i stanowiska.

🔽🔽🔽

Najwyższą cenę za konflikty płacą cywile.