Medycy PCPM szkolą się na wypadek skażenia nuklearnego, chemicznego czy biologicznego

Pierwsza grupa członków i członkiń Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM przeszła specjalistyczne szkolenie i wzięła udział w warsztatach CBRNE (z ang. chemical, biological, radiological, nuclear and explosive), czyli jak postępować z ofiarami tzw. zdarzenia radiacyjnego. Zespół EMT, certyfikowany przez WHO (World Health Organization — Światowa Organizacja Zdrowia), a działający przy Fundacji PCPM, chce być gotowy do pomocy w różnych, skrajnie trudnych i nieprzyjaznych warunkach.

Zobaczcie zdjęcia ze szkolenia CBRNE

Warsztaty „Postępowanie z pacjentem porażonym czynnikiem CBRNE” w ramach projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE — koordynacja i standaryzacja” realizowane przez Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, obejmowały symulację działań ratunkowych, triaż radiacyjny i wstępne leczenie na etapie przyszpitalnym oraz symulację dekontaminacji oddziału ratunkowego. W trakcie warsztatów pokazano medykom z PCPM, jak prowadzić detekcję czynników radiacyjnych, określić ich lokalizację w organizmie ofiary i zabezpieczenie.

Komentarz

Życzylibyśmy sobie, by nigdy nie trzeba było z tej nabytej wiedzy korzystać. Poważnie jednak podchodzimy do podnoszenia swoich kwalifikacji. Dziękujemy serdecznie za przygotowanie warsztatów i szkolenia na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, opartym na działaniach w praktyce, Zakładowi Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM.