Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM certyfikowany jako jeden z siedmiu na świecie!

Przez ostatnie dwa dni Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oceniała możliwości działania wolontariuszy-specjalistów, gotowych do niesienia pomocy w ciągu 24 godzin w dowolnym miejscu na świecie. Ocena zakończyła się wręczeniem certyfikatu.

To ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla PCPM, że polski medyczny zespół ratunkowy otrzymał certyfikację Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako siódmy na świecie zespół ratunkowy prowadzony przez organizację pozarządową.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Fundacja PCPM) prowadzi od 2014 roku Medyczny Zespół Ratunkowy, który jest jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie medycznych grup szybkiego reagowania, zdolną do wyjazdu do strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi (np. trzęsieniem ziemi) lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 24 godzin. Utrzymanie gotowości wyjazdowej zespołu medycznego jest finansowane w całości z funduszy własnych fundacji jako część jej działalności statutowej. W miejscu katastrofy działa Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako tzw. Type 1 Emergency Medical Team.

– Jest to efekt kilkuletniej pracy zespołu pracowników i wolontariuszy PCPM, którzy oprócz wyposażenia przygotowali także kilkaset stron standardowych procedur operacyjnych, wymaganych przez WHO zarówno do wysłania takiego zespołu, jak i prowadzenia działań leczniczych – komentuje dr Wojtek Wilk, prezes PCPM.

W skład Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM wchodzi ponad 100 wolontariuszy doświadczonych w pracy poza granicami Polski: lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki, ratownicy GOPR oraz wspierający ich pracownicy humanitarni PCPM. Wyjazd polskiego szpitala polowego jest możliwy tylko po otrzymaniu zgody WHO lub ministerstwa zdrowia kraju, dotkniętego katastrofą. Współpraca z WHO oznacza także, że natychmiast po przyjeździe polscy lekarze otrzymują pełne uprawnienia medyczne od miejscowego ministerstwa zdrowia.

Zgodnie w wymogami WHO jest on zdolny do niesienia pomocy nawet w najbardziej zniszczonych obszarach przez okres od 2 do 4 tygodni, posiadając własne namioty szpitalne, zapas materiałów medycznych dla 1400 pacjentów, zapas żywności oraz autonomiczne systemy oczyszczania wody i produkcji energii elektrycznej – łącznie prawie 5 ton wyposażenia. W akcji ratunkowej uczestniczy zazwyczaj od 16 do 20 osób.

W koordynacji z WHO i miejscowymi władzami, Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM niósł pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu (kwiecień-maj 2015) oraz powodzi i lawin błotnych w Peru (maj 2017). Lekarze i ratownicy medyczni PCPM nieśli także pomoc uchodźcom syryjskim w Libanie i uciekinierom z Południowego Sudanu w Ugandzie. Grupa wolontariuszy-specjalistów związanych z Zespołem Ratunkowym PCPM uczestniczy w regularnych ćwiczeniach, w tym pod egidą ONZ.

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) prowadzi Medyczny Zespół Ratunkowy w dodatku do realizowanych w wielu krajach świata projektów pomocy humanitarnej i rozwojowej. Misje ratunkowe zespołu medycznego są finansowane ze środków własnych PCPM oraz dobrowolnych wpłat. Wyposażenie Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM w dodatkowy sprzęt medyczny i namioty szpitalne, zostało sfinansowane w roku 2018 z dotacji udzielonej przez KPRM z rezerwy Prezesa Rady Ministrów.

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM na Facebooku