Liban: skutki konfliktu w Syrii

Liban: skutki konfliktu w Syrii

Działania na rzecz wzmocnienia zdolności władz lokalnych w Libanie w radzeniu sobie z demograficznymi skutkami konfliktu w Syrii

Począwszy od wybuchu konfliktu w Syrii w 2012 r. do dnia dzisiejszego, liczba mieszkańców wielu libańskich miejscowości w pobliżu północnej granicy z Syrią wzrosła dwukrotnie, zamieniając się w tętniące życiem obozy dla uchodźców. Wg raportu ONZ z 2019 r. 1 Liban ma największą koncentrację uchodźców per capita na świecie a rząd Libanu szacuje, że kraj gości ok. 1,5 miliona Syryjczyków. Uchodźcy, którzy mieli być tymczasowymi gośćmi, stali się stałym elementem społeczeństwa, a na uchodźstwie urodziły się już ich dzieci, które obecnie często są w wieku szkolnym i nigdy nie widziały swojej ojczyzny. Otwartym pozostaje kiedy i czy w ogóle ją zobaczą.

INFRASTRUKTURA I MIEJSCA PRACY

Tytuł projektu: Infrastruktura i miejsca pracy: kompleksowa pomoc rozwojowa w północnym Libanie
 • Czas realizacji: styczeń – grudzień 2020
 • Kwota dofinansowania: 1 484 251  zł
 • Miejsce realizacji: prowincja  Akkar, region Mt Lebanon,Dolina Bekka
 • Donor: Polska Pomoc MSZ

W ramach zrealizowanego projektu PCPM zmodernizowało i rozbudowało system kanalizacyjny w gminie w Qubayat. Wymieniono również nieszczelne betonowe rury i wybudowano nową sieć kanalizacyjną do której podłączono nowe domostwa. Rozbudowano także kanalizację we zachodniej części miasteczka, umożliwiając w przyszłości dalsze rozszerzenie sieci na przyległe wsie. Zrealizowane inwestycje przyczyniły się do  ograniczenie skażenia wód powierzchniowych.  PCPM zainstalowało 93 latarni solarnych, zasilanych odnawialną energią słoneczną, co umożliwiło ograniczenie pracy generatorów w trakcie wielogodzinnych przerw w dostawie prądu. Zastosowanie technologii energooszczędnej obniżyło koszty eksploatacyjne gmin i ograniczyło produkcję spalin, szczególnie tlenku siarki, które wydzielają się w trakcie procesu spalania oleju napędowego w generatorze prądu. Latarnie solarne oświetlają drogi publiczne szczególnie narażone na zagrożenia oraz wypadki, zwiększając bezpieczeństwo drogowe w Akkarze.

WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI PANDEMII

Tytuł projektu: Kompleksowe wsparcie dla lokalnych społeczności w prowincji Akkar w Libanie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 i kryzysu ekonomicznego

 • Czas realizacji: 19.08.2020 -31.12.2020
 • Kwota dofinansowania: 1 459 670  zł
 • Miejsce realizacji: prowincja  Akkar
 • Donor: Polska Pomoc MSZ

PCPM zapewniło wsparcie 14 ośrodkom zdrowia w zakresie walki z pandemią COVID-19. Dzięki zagospodarowanej przestrzeni punktu segregacji medycznej-triaż zbudowanej  ze środków programu Polskiej Pomocy przyjęcie do szpitala Notre-Dame de la Paix przebiega w odpowiednim reżimie sanitarnym. W ramach zapewniania wsparcia dla domu opieki nad osobami starszymi w Andaket, PCPM kompleksowo przebudowało ogród, który będzie miejscem spędzenia czasu pensjonariuszy z rodziną. Ponadto, utworzone zostało pomieszczenie chłodnicze do przechowywania żywności stanowiące ważny element ochrony seniorów w okresie pandemii. Dzięki rzadszym dostawom jedzenia znacznie zmniejszy się ryzyko zakażeniem COVID-19. Dodatkowo, 12 placówek służby zdrowia  zostało wyposażonych w regionie Akkar w środki ochrony indywidualnej.

W ramach wsparcia w tworzeniu nowych miejsc pracy, PCPM przeprowadziło prace remontowe przestrzeni punktu handlowego z którego będą korzystać członkowie spółdzielni produkcyjnych i który pozwala na bezpieczne wymiany handlowe podczas pandemii. Przekazane zostały również materiały i sprzęt niezbędny do kontynuacji prac rolnych i przetwórstwa spółdzielni “AndaketPro”. W ramach współpracy z Radą Środowiska w Kobajacie, odbyły się szkolenia dla młodzieży w kierunku rolnictwa naturalnego i organizacji wydarzeń kulturalno-ekologicznych po których uczestnicy szkoleń pomogli w organizacji tegorocznego festiwalu “Rural Encounters on Environment and Film 2020”.

Pomyślna realizacja projektu znacząco wpłynęła na poprawę warunków wodno-sanitarnych ukierunkowanych na zapewnienie czystej wody i ochrony środowiska dzięki rozbudowanej sieci kanalizacyjnej w rejonie miasta Kobajat, które pozwoliło na przyłączenie do kanalizacji 950 osób.

Tytuł projektu: Improving the Well-Being of Host & Refugee Population through Enhanced Environmental Conditions and Services in “Maraach” neighborhood in Greater Beirut

 • Czas realizacji: kwiecień 2019 – grudzień 2020
 • Kwota dofinansowania: 508 873  USD
 • Miejsce realizacji: Bejrut, Bourj Hammoud
 • Donor: UN HABITAT

Tytuł projektu: MASAR – Maintaining strength and resilience for local governments in Iraq and Lebanon

 • Termin realizacji: 19 grudnia 2018 – 19 grudnia 2021
 • Miejsce: region Akkar, Liban
 • Donor: Komisja Europejska

Projekt MASAR jest wdrażany w Iraku i Libanie. Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności władz lokalnych w radzeniu sobie ze skutkami demograficznymi szeroko rozumianego konfliktu w Syrii.

W Libanie PCPM wdraża projekt w regionie Akkar, który najbardziej odczuwa napływ dużych grup uchodźców. Uchodźcy korzystają z dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, elektryczności, szkół, szpitali i innej infrastruktury zastanej na miejscu. Ta infrastruktura nie była planowana na tyle osób, ilu teraz jest zmuszona służyć. W rezultacie jest przeciążona i często nie wszystkie jej elementy funkcjonują sprawnie. Trwałym rozwiązaniem problemu nie jest wybudowanie lub rozbudowa szkoły, czy też dowożenie przez kilka miesięcy wody pitnej. Kluczem jest pomoc lokalnym władzom w dostosowaniu infrastruktury i systemu zarządzania w gminach, tak aby odpowiadała na potrzeby wszystkich mieszkańców także tych napływowych. Na początku kryzysu takie podejście z reguły nie jest możliwe, trzeba działać szybko i po prostu dostarczyć chroniącą życie pomoc potrzebującym. Z czasem jednak pomoc humanitarna powinna przekształcić się w pomoc rozwojową. Projekt MASAR ma właśnie na celu takie przekształcenie usprawnić.

Działania

Projekt ma za zadanie wspierać istniejące instytucje publiczne w regionie Akkar tak, aby były one w stanie sprostać nowym wyzwaniom związanym z przeciążeniem infrastruktury lokalnej. W projekcie dużą rolę odgrywają eksperci odpowiedzialni za techniczne wsparcie lokalnych władz poprzez warsztaty, szkolenia, doradztwo, i inne działania związane z trzema głównymi komponentami projektu, tj.:

1. Planowanie przestrzenne

W dzisiejszym świecie dobrej jakości mapy i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do analizy danych przestrzennych to podstawa przy podejmowaniu dobrych decyzji na poziomie lokalnym. Fundacja PCPM zapewnia siedmiu gminom dystryktu Sheikhan dobrej jakości zdjęcia satelitarne ich terenów, dostęp do specjalistycznego oprogramowania oraz kompleksowe szkolenia z zakresu jego obsługi.

2. Pilotażowe projekty komunalne w gminach

3. Budowanie potencjału inwestycyjnego

Przykładowe działania planowane w regionie Akkar w ramach projektu MASAR:
● gromadzenie, mapowanie i zarządzanie danymi przestrzennymi;
● opracowanie długoletnich strategii rozwoju lokalnego;
● prowadzenie konsultacji społecznych;
● przygotowywanie dokumentów do realizacji inwestycji (studium wykonalności etc.);
● przeprowadzenie szkoleń, stworzenie grup roboczych, sesji informacyjnych;
● wdrożenie projektów pilotażowych w celu poprawy świadczenia usług zgodnie z planem scenariusza     przestrzennego i wizją rozwoju terytorialnego.

Projekt MASAR jest finansowany z Regionalnego Funduszu UE powstałego w odpowiedzi na kryzys w Syrii. Projekt jest wdrażany w ramach konsorcjum we współpracy z Związkiem Gmin Holenderskich (VNG I), Związkiem Gmin Duńskich (KL) oraz Katalońską Agencją Rozwojową (ACCD).

Wybierz dogodną dla Ciebie formę pomocy: bezpieczną wpłatę online lub przekazanie darowizny na konto Fundacji. Zachęcamy także do zapisania się na newsletter PCPM.

Fundacja PCPM jest Organizacją Pożytku Publicznego – możesz przekazać nam swój 1%: 0000259298.

Dziękujemy!

1. Wpłać darowiznę online

darowizna PCPM - cele statutowe

darowizna PCPM - cele statutowe

darowizna PCPM -  cele statutowe

Twoje dane:
* Pole wymagane

2. Wpłać darowiznę na konto

18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

W opisie przelewu zaznacz cel wpłaty, np. „cele statutowe”.

3. Zapisz się na newsletter

Bądź z nami w kontakcie! Zapisz się na bezpłatny newsletter i otrzymuj informacje o projektach PCPM.

Twoje dane są bezpieczne, nikomu ich nie udostępniamy.