Nostryfikacja nauczycielek z Ukrainy, wsparcie szkół w Polsce

nauczycielka pisze po tablicy
nauczycielka pisze po tablicy

Nostryfikacja dyplomów ukraińskich nauczycielek, które chcą pracować w placówkach oświatowych w Polsce – to wspólny program Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i CARE. Fundacja pomaga w kompletowaniu i tłumaczeniach dokumentów oraz kontakcie z uczelniami. 

Do projektu mogły zgłosić się te osoby, które mają odpowiednie wykształcenie i dyplomy uzyskane na uczelniach za granicą, głównie w Ukrainie, chciałyby pracować w polskich szkołach i przedszkolach, ale samodzielnie trudno im było uzyskać nostryfikację. Po drodze napotykały na trudności finansowe i administracyjne.

– Fundacja przychodzi tutaj z pomocą w skompletowaniu i przetłumaczeniu dokumentów. Pomagamy też w bezpośrednim kontakcie z uczelniami i wydziałami, na których można złożyć te dokumenty. Proces jest o tyle ważny, iż po jego zakończeniu i potwierdzeniu wykształcenia uzyskanego w kraju innym niż Polska, taka osoba może zgłosić się w rekrutacji na stanowisko zgodne z wykształceniem – mówi Ewa Grodek, koordynatorka projektu z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Fundacja PCPM pomoże 350 uchodźczyniom w przeprowadzeniu nostryfikacji dyplomów. 

Odpowiedź na braki kadrowe w szkołach i przedszkolach

Polskie placówki oświatowe od dłuższego czasu zmagają się z brakami kadrowymi. Dlatego z jednej strony program to szansa dla uchodźczyń, żeby podjęły pracę zgodną z wykształceniem zdobytym w Ukrainie. Z drugiej strony to też możliwości dla polskich szkół i przedszkoli na zatrudnienie doświadczonych pedagożek, psycholożek czy matematyczek.

– Samorządy i biura edukacji zwracały też uwagę na wyzwania związane z językiem polskim – specyficznym nazewnictwem używanym w zajęciach przedmiotowych w szkole. Dlatego dla tych osób, które zgłoszą się do naszego programu uzyskają nostryfikację, zorganizujemy też specjalistyczne kursy z języka polskiego – tłumaczy Ewa Grodek

Tak żeby przykładowo nauczycielka biologii znała terminologię związaną z tym przedmiotem w języku polskim.

Wsparcie dla ukraińskich uczniów

UNHCR podaje, że dzieci, uchodźcy z Ukrainy stanowią 4 proc. uczniów w Polsce, co oznacza, że w ponad 85 tys. klasach jest co najmniej jeden uczeń uchodźca. Jednak do szkół trafiła tylko niecała połowa ukraińskich dzieci, czyli ok.173 tys. Im starsi uczniowie, tym rzadziej chodzą do polskiej szkoły. W poprzednim roku szkolnym jedynie co piąty uczeń z Ukrainy w wieku licealnym uczęszczał do polskiej placówki. Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad rozwiązaniami, wprowadzającymi obowiązek szkolny dla ukraińskich dzieci w Polsce. Przepisy miałyby obowiązywać od września, czyli od nowego roku szkolnego. Zatrudnienie w Polskich szkołach nauczycielek z Ukrainy to też przynajmniej częściowa odpowiedź na to wyzwanie.

Co to jest nostryfikacja?

Nostryfikacja to proces, w którym organ państwowy lub instytucja edukacyjna ocenia dyplom lub świadectwo wykształcenia uzyskane za granicą. Celem jest ustalenie, czy dany dokument spełnia wymogi obowiązujące w kraju, w którym osoba chce go wykorzystać. W przypadku dyplomów akademickich nostryfikacja pozwala na uzyskanie równoważności z dyplomem krajowym.

Nostryfikacja dyplomów w Polsce

W Polsce procedura wydania informacji o zagranicznych dyplomach jest regulowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Osoby, które chcą uzyskać informacje na temat swoich zagranicznych dyplomów, muszą złożyć wniosek do NAWA. Wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz opis programu nauczania, który osoba ukończyła za granicą.

Po złożeniu wniosku NAWA przeprowadza ocenę dokumentów i podejmuje decyzję o bądź o uznaniu dyplomu lub informuje o możliwości nostryfikacji czy podjęcia studiów II stopnia bądź uzupełniających. Nostryfikacją zajmują się placówki naukowe. Jeśli dokumenty spełniają wymogi, osoba otrzymuje oficjalne potwierdzenie równoważności dyplomu. To pozwala na legalne wykorzystywanie zagranicznych kwalifikacji w Polsce.