Ochrona zdrowia, zaczyna się od nas samych. PCPM szkoli medyczne grupy wolontariackie w Palestynie

Grupa wolontariacka PMRS
Grupa wolontariacka PMRS

Szkolenia w grupie wolontariackiej pomoże mi działać w terenie. Zwłaszcza w Dżenin, na Zachodnim Brzegu Jordanu, gdzie potrzeby są bardzo duże – mówi 19-letnia Aya Kandil. PCPM doposaża grupy wolontariackie, oraz we współpracy z Palestinian Medical Relief Society (PMRS), szkoli Palestyńczyków z dziedziny pierwszej pomocy.

Fundacja PCPM od lat rozwija ratownictwo medyczne jak i zwiększa kwalifikacje w dziedzinie pierwszej pomocy na całym świecie. Nie inaczej jest w Palestynie, gdzie szkolimy medyków z użycia USG, oraz ratownictwa medycznego. Współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia, a naszym celem jest przeszkolenie jak największej grupy personelu medycznego w Autonomii Palestyńskiej.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, współpracuje również z Palestinian Medical Relief Society (PMRS), jedną z największych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia w Palestynie. W ciągu trzech lat działalności wyremontowaliśmy ponad 45 placówek, do których dojeżdżają mobilne kliniki. Również, dzięki PCPM częściowo finansujemy działalność takiej kliniki, która może dojeżdżać do miejscowości z utrudnionym dostępem do ochrony zdrowia.

Grupa wolontariacka PMRS

Niestety w ogromnej większości wizyta lekarza USG, ginekologa albo lekarza rodzinnego odbywa się raz w tygodniu w wielu miejscowościach. PCPM wiedząc jak ważne są pierwsze minuty od nieszczęśliwego zdarzenia, od lat na całym świecie szkoli z przeprowadzania tzw. pierwszej pomocy.  W wielu przypadkach życie zależy od drugiej osoby i to jak ona zareaguje.

Dlatego PCPM wspiera PMRS, który powołuje w wioskach grupy wolontariuszy i wyposaża je w zakupione z projektu apteczki. Jednak same apteczki nie wystarczą i potrzebna jest wiedza. Każda grupa przechodzi serię 5 szkoleń z pierwszej pomocy.  Dzięki tym działaniom wioska jest samowystarczalna w podstawowym zakresie pomocy, co realnie przekłada się na bezpieczeństwo tysięcy osób.

Grupy wolontariackie w Palestynie

– Byłam świadkiem w Dżeninn, jak mało ludzie wiedzą na temat pierwszej pomocy. Często nawet osoby, które pracują w szpitalu, nie wiedziały, jak działać w przypadku wypadków. Dołączyłam do tej grupy, żeby zdobyć jak najwięcej doświadczenia. To pomoże mi działać w terenie. Zwłaszcza w Dżenin gdzie potrzeby są bardzo duże. Również chce nauczyć się jak najwięcej, żebym mogła przekazać tę wiedzę innym – mówi 19-letnia Aya Kandil.

– Skupiamy się na rejonie Dżenin, ponieważ potrzeby tam są największe, a wiele wiosek ma utrudniony dostęp do ochrony zdrowia. Nasz partner PMRS, wskazał nam, że samodzielność w dziedzinie pierwszej pomocy właśnie tam jest często kluczowa – tłumaczy Przemysław Stachura.

Łącznie PMRS przy wsparciu PCPM wyszkolił 18 grup wolontariackich. 8 w rejonie miasta Dżeninn na północy Zachodniego Brzegu, oraz 10 w Hebronie na południu. Łącznie jest to aż 229 osób. Co ważne, szkolenie prowadzili wykwalifikowani instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem. 

– Nasz projekt potrwa 3 lata, aż do końca 2024 roku. Łącznie chcemy przeszkolić prawie 400 osób. Zależy nam, żeby przekazana wiedza utrwaliła się dlatego szkolenia rozłożone są w czasie – wyjaśnia Przemysław Stachura z PCPM.

To nie jedyny projekt fundacji PCPM w Palestynie. Dzięki wsparciu finansowym programu MSZ RP Polska Pomoc mogliśmy wyremontować placówki, do których dojeżdża mobilna klinika. Dodatkowo szkolimy palestyńskich lekarzy, pielęgniarki, ratowników oraz partycypujemy w kosztach działania mobilnych klinik, które łącznie pomagają 300 tys. osobom na Zachodnim Brzegu Jordanu.