PCPM aktywizuje kobiety i bezrobotną młodzież

PCPM chce rozwinąć potencjał gospodarczy regionu, uruchamiając w dwóch palestyńskich miejscowościach (Anza oraz Al Arroub) nowatorski system nawadniania, który polega na wykorzystaniu do upraw oczyszczonej wody ze ścieków. Będzie to możliwe do przeprowadzenia dzięki oczyszczalniom funkcjonującym w obu tych miejscowościach. PCPM zainstaluje specjalne systemy irygacyjne, które pozwolą oczyszczoną wodę stosować do upraw m.in. trukwy, szafranu oraz lucerny (paszy dla zwierząt). Specjaliści Fundacji PCPM przeszkolą też miejscowych rolników, żeby w przyszłości sami mogli stosować tę metodę w swojej codziennej pracy. Dodatkowo, do 2019 roku w Anzie pracownicy Fundacji PCPM zamontują panele solarne, które umożliwią trwałe obniżenie kosztów działania oczyszczalni ścieków, co uczyni tę metodę uprawiania ziemi jeszcze bardziej ekonomiczną.

Realizowany przez PCPM projekt umożliwi również rozwój ogródków przydomowych w Beit Ula, co wpłynie na cały rynek lokalny. W ogródkach zainstalowane zostaną systemy nawadniania kropelkowego, a opiekujące się nimi kobiety zostaną zaopatrzone w narzędzia, przejdą też szkolenia z prowadzenia zbiorów i otrzymają dobrze opracowane instrukcje prowadzenia upraw. Plony z ogrodów będą wykorzystywane nie tylko w gospodarstwach domowych, ale i dystrybuowane na rynek, a to zwiększy budżet domowy całych rodzin, które będą mogły zawdzięczać to swoim matkom czy babciom zawodowo aktywizowanym przez Fundację. Żeby to umożliwić, w Beit Ula powstanie specjalny rynek sprzedaży warzyw z odpowiednio zaprojektowanym i  wyremontowanym wnętrzem.

Rozwój rynku lokalnego umożliwią także zaplanowane przez PCPM warsztaty z innowacyjnych idei biznesowych oraz marketingu, otwarte nie tylko dla palestyńskich kobiet, ale też bezrobotnych absolwentów uczelni. Najzdolniejsi uczestnicy szkoleń będą mieli szansę otrzymać mini granty na rozwinięcie własnej działalności. Co więcej, po pierwszym roku studenci rolnictwa trzech uniwersytetów przeprowadzą badania naukowe związane z wykorzystaniem nowych technik przez rolników. Wymiana doświadczeń pozwoli w kolejnym, 2019 roku na kontynuowanie i udoskonalanie metody upraw.

Zaplanowany na 2018 i 2019 projekt pomocy rozwojowej Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej poprawi standard życia 13 tysięcy mieszkańców wioski Beit Ula, 2 tysięcy z Anzy i 1,5 tysiąca z Al.-Arroub, otworzy drzwi do rozwoju 100 studentom z 3 uniwersytetów.

Projekt jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP.

 

 

 

Polska Pomoc