PCPM dla Afryki i Azji

Fot. A. Rostkowski

Pracownicy i eksperci PCPM w Kenii i Etiopii przeszkolą i doposażą lokalne służby ratunkowe, w Gruzji będą nauczali modelowania hydraulicznego, zapobiegającego powodziom.

Zastosowanie upraw hydroponicznych dla zwiększenia bezpieczeństwa żywieniowego, dochodów i konkurencyjności sektora spółdzielczego to zadanie PCPM w Palestynie, natomiast oświetlenie szkół podstawowych oraz wyposażenie bibliotek szkolnych – w Etiopii.

Łączna wartość przyznanych projektów to 4 171 928 zł.

Wyniki konkursu na: https://polskapomoc.gov.pl/Wyniki,konkursu,Polska,pomoc,rozwojowa,2016,2460.html