PCPM dostarczyło do Palestyny mobilną klinikę oraz przenośne USG

Palestinian Medical Relief Society (PMRS), stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest dotarcie z podstawową pomocą medyczną do mieszkańców na Zachodnim Brzegu Jordanu (tzw. strefa C).  Na 62 proc. terytoriów palestyńskich na Zachodnim Brzegu nie funkcjonuje żadna  palestyńska jednostka administracyjna, w tym palestyńskie Ministerstwo Zdrowia. „To duże wyzwanie.  Ludzie na tych obszarach, nie mają dostępu do większości usług medycznych. Stąd naszym zadaniem jest dotarcie do tych osób i zapewnienie im podstawowych świadczeń zdrowotnych” – mówi dr Mustafa Barghouthi, przewodniczący PMRS.

Warunki pomocy medycznej wpływają na poczucie godności pacjentów 

Od początku projektu, tj. od 2021 r. Fundacja PCPM przy wsparciu finansowym z programu Polska pomoc wyremontowała i rozbudowała 30 klinik w dystryktach Dżeninu i Hebronu, w których mieszkańcy okolicznych miejscowości mogą przeprowadzić najpotrzebniejsze badania. W nadchodzącym 2023 Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wybierze wspólnie z PMRS kolejne 15 wysłużonych klinik. 

Pomoc medyczna udzielana przez PMRS nie jest bezpłatna. „Każdy zabieg wykonywany jest za minimalną opłatą. Za lekarstwa pacjent powinien zapłacić choćby symboliczną kwotę. To daje poczucie godności osobom, które czują, że takie badania nie są jałmużną” – wyjaśnia Zuzanna Wójcińska, koordynatorka projektu z Fundacji PCPM. „Również warunki, w jakich przyjmowani są pacjenci, wpływają na poczucie godności i własnej wartości. Czyste odmalowane ściany, nieprzeciekający dach, szczelne okna i schludna poczekalnia to absolutne minimum. Jeszcze ważniejsze jest zapewnienie pacjentom intymnych warunków badania” – dodaje Wójcińska. 

Fundacja PCPM działa razem z innymi organizacjami, które współfinansują m.in. zakup paliwa czy podstawowych środków medycznych i leków. Całość koordynuje sam PMRS. Obsadę klinik mobilnych stanowią palestyńscy lekarze, pielęgniarki i ratownicy. Dzięki finansowaniu międzynarodowych organizacji mogą oni za swoją pracę  otrzymywać drobne wynagrodzenie.

Klinika mobilna i nowoczesny sprzęt do badań od Polaków dla palestyńskich medyków

Jak wskazują pracownicy PMRS, w szczególnie trudnej sytuacji znajdują się osoby, które mieszkają  pomiędzy granicą z Izraelem a murem odgradzającym Zachodni Brzeg Jordanu. W rejonie miasta Dżenin, w takiej strefie mieszka ok. 8 tys. osób. Na tym obszarze nie funkcjonuje stały punkt medyczny. Ich jedyną nadzieją na uniknięcie nawet kilkudniowej podróży do najbliższej placówki są regularne wizyty kliniki mobilnej.   

Często dochodzi do sytuacji, w których dla dobra dziecka kobieta ciężarna musi wyjechać poza odgrodzoną strefę, by mieć dostęp do szpitala. Jest to niezwykle trudna sytuacja dla matki, gdyż w kluczowym momencie przebywa z dala od męża i najbliższej rodziny. Nie stać ich na wynajęcie mieszkania lub hotelu więc mieszkają u członków dalszej rodziny, co oczywiście nie jest komfortowym rozwiązaniem dla żadnej ze stron. W efekcie naszych działań w zeszłym roku uruchomiliśmy nową trasę dla kliniki mobilnej operującej w rejonie Dżeninu, a mieszkańcy obszarów znajdujących się za murem mogą regularnie korzystać z podstawowych usług medycznych. Nowoczesny aparat USG znajdujący się na pokładzie samochodu zapewnia dostęp do wysokiej klasy badań prenatalnych w miejscu zamieszkania przyszłej matki.

Fundacja PCPM dostarczyła 3 najnowocześniejsze urządzenia USG, które zastąpią ponad 20-letnie aparaty. „Różnica w jakości zdjęć jest nieporównywalna. Na starym aparacie USG badania prenatalne były nieprecyzyjne, a diagnostyka chorób płodu praktycznie niemożliwa” – mówi Tomasz Lipert koordynator projektu z Fundacji PCPM. Jak wskazuje, dzięki każdemu z urządzeń będzie można przeprowadzić ok. 100 badań prenatalnych miesięcznie.

Jednak mobilna klinika to nie tylko badania prenatalne dla kobiet w ciąży. To możliwość  przeprowadzania badań laboratoryjnych, ale przede wszystkim pogłębiona profilaktyka tak ważna w skutecznej walce z chorobami kardiologicznymi, nowotworowymi i nadciśnieniem tętniczym. W ramach realizowanych projektów do końca 2024 Fundacja PCPM planuje przebadać co najmniej 12,5 tys. osób. 

„Nowy pojazd będzie wspierał PMRS w realizacji działań mobilnych przychodni oraz w świadczeniu usług podstawowej opieki zdrowotnej dla najbardziej narażonych społeczności. Pojazd zwiększy dostęp w wiejskich, zmarginalizowanych i odizolowanych społecznościach w prowincji Dżenin” – mówi doktor Jamil Al-Hamad. „Ludzie na tych obszarach, nie mają dostępu do żadnych usług medycznych. Dlatego naszym zadaniem i zarówno wyzwaniem jest dotarcie do tych osób, jak i zapewnienie im podstawowych świadczeń zdrowotnych. Są to w większości bardzo biedni ludzie, zmarginalizowani i żyjący w strasznych warunkach zdrowotnych” – mówi dr Mustafa Barghouthi.

Najważniejsza jest poprawa systemu ochrony zdrowia

Fundacja PCPM poza wsparciem sprzętowym palestyńskiego systemu opieki zdrowotnej skupia się na wyszkoleniu odpowiednich kadr, które będą mogły szkolić przyszłych medyków. Dodatkowo z projektu finansowany jest profesjonalny sprzęt treningowy, który pozwoli podnieść kwalifikacje i umiejętności obecnych i przyszłych instruktorów.

„Fundacja kładzie duży nacisk by pomoc, którą dostarczamy, była czymś więcej niż tylko jednostkowym wsparciem. W opiece medycznej najważniejszy jest system, dlatego nawet najnowocześniejszy sprzęt na nic się zda, gdy nie ma ludzi wyposażonych w odpowiednią wiedzę. Jest to powód, dla którego podstawą projektów rozwojowych realizowanych przez PCPM jest przekazywanie specjalistycznej wiedzy i kształcenie lokalnych kadr instruktorskich. Dzięki temu już niebawem to oni będą mogli podzielić się wiedzą z przyszłymi medykami” – mówi Zuzanna Wójcińska koordynatorka projektu palestyńskiego z PCPM. 

Projekt Fundacji PCPM jest finansowany ze środków programu Polska pomoc MSZ RP w wysokości 2.864.880 zł.