PCPM na Światowym Szczycie Humanitarnym

W dniach 23-24 maja podczas Światowego Szczytu Humanitarnego w Istambule przedstawiciele Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) i Polskiej Misji Medycznej spotkali się z Premier RP p. Beatą Szydło, Sekretarzem Stanu ds. europejskich w MSZ p. Konradem Szymańskim oraz Podsekretarzem Stanu ds. współpracy rozwojowej oraz polityki afrykańskiej i bliskowschodniej w MSZ Joanną Wronecką.

Żródło: MSZ RP

Żródło: MSZ RP, https://polskapomoc.gov.pl

Prezes Rady Ministrów zaznaczyła, że obecność polskiej delegacji w Stambule, to niezgoda na pozostawienie milionów ludzi na świecie bez pomocy oraz szansy na rozwój.

„Nasze działania powinny skupiać się na bezpośrednim wspieraniu państw dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Powinno to nastąpić poprzez wsparcie własnego potencjału społecznego i gospodarczego. Dlatego Polska, wychodząc naprzeciw takiemu rozumieniu pomocy, podwoiła w tym roku nakłady na pomoc humanitarną, a w następnych latach będzie je zwiększać” – zapewniła Premier Beata Szydło.

Żródło: MSZ RP

Żródło: MSZ RP, https://polskapomoc.gov.pl

Tematem szczegółowych rozmów podczas Szczytu były programy pomocy humanitarnej realizowane na Bliskim Wschodzie oraz na Ukrainie. Pani Premier zadeklarowała, że od 2017 Polska będzie zwiększać nakłady finansowe zarówno na pomoc humanitarną, jak i rozwojową, finansowaną przez program MSZ Polska Pomoc. Jednym z priorytetów pomocowych będzie pomoc uchodźcom z Syrii oraz innym ofiarom wojen na Bliskim Wschodzie.

Przedstawiciele Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH), PCPM i Polskiej Misji Medycznej (PMM) podczas Szczytu Humanitarnego w Stambule, Archiwum PMM

Przedstawiciele Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH), PCPM i Polskiej Misji Medycznej (PMM) podczas Szczytu Humanitarnego w Stambule, Archiwum PMM

Na Szczycie w Stambule zebrali się liderzy 135 krajów świata, by dyskutować o sytuacji ok. 130 milionów ludzi na świecie, którzy potrzebują pilnej pomocy humanitarnej.

Więcej: