PCPM niesie pomoc na linii frontu

Kodema

Uchodźcy wewnętrzni zamieszkujący miejscowość Kodema, która znajduje się pośrodku toczonych walk, otrzymali 120 pakietów higienicznych z przedmiotami pierwszej potrzeby, filtry do wody oraz przedmioty zabezpieczające przed chłodami.

kodema (2)

Mieszkańcy Kodemy otrzymali ponad 100 pakietów z najpotrzebniejszymi produktami

– Mieszkańcy miejscowości położonych najbliżej linii frontu mieszkają od dwóch lat w piwnicach i schronach. Toczące się w bliskiej okolicy walki pozbawiły mieszkańców Kodemy nie tylko możliwości zarobku, ale również dostępu do podstawowych potrzeb. Dlatego też pomoc humanitarna w bezpośredniej bliskości frontu w Donbasie jest nadal bardzo potrzebna – wyjaśnia Wojciech Wilk, prezes PCPM.

kodema (3)

Od początku roku PCPM dostarczyło ponad 200 tys. pakietów higienicznych w 30 miejscowościach. Na zdjęciu dystrybucja paczek w Toriecku

Od początku roku fundacja PCPM dostarczyła ponad 200 tys. pakietów higienicznych w 30 miejscowościach położonych w odległości maksymalnie kilku kilometrów od linii rozgraniczenia. Projekt we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) obejmuje również dofinansowanie do czynszu (pomoc tę otrzymało ponad tysiąc rodzin) oraz wypłaty dla pracowników zajmujących się uprzątaniem i odnowieniem miejscowości, do których uciekli (w sumie 400 osób).

kodema (1)

Pomoc humanitarna w bezpośredniej bliskości frontu w Donbasie jest nadal bardzo potrzebna

– W miejscowościach w dalszej odległości od linii frontu skupiamy się obecnie na tym, by uchodźcy mogli znaleźć pracę i rozpocząć samodzielne życie, bez konieczności polegania na pomocy humanitarnej. Jednakże w bezpośredniej bliskości linii frontu jest to jeszcze daleka perspektywa – dodaje Wilk.

W drugiej połowie 2016 roku PCPM przeprowadzi we wschodniej Ukrainie remont 11 szkół przyjmujących znaczną liczbę uchodźców z Donbasu oraz doposaży 22 szkoły w pomoce naukowe.