PCPM razem z UNICEF uruchomiło infolinię dotyczącą edukacji osób z Ukrainy w Polsce

– Uruchomiliśmy tę infolinię, bo po prostu osoby z Ukrainy potrzebują konkretnej informacji. Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania, które mogą się zrodzić, a jeśli pojawiają się nowe kwestie, to zbieramy potrzebne informacje z resortu, szkół, organizacji – wyjaśnia Aleksandra Mizerska, koordynująca wspólny projekt ze strony Fundacji PCPM.

Pod numerem +48 22 100 13 00 czekają konsultanci gotowi, by udzielać wszelkich informacji, które mogą być przydatne dla osób rozpoczynających lub kontynuujących edukację w polskich szkołach.

Fundacja PCPM zachęca do dzwonienia na +48 22 100 13 00 wszystkie osoby, które szukają informacji dotyczących edukacji uchodźców z Ukrainy w Polsce. – Mimo, że dopiero uruchomiliśmy tę infolinię, to już odbieramy po kilkadziesiąt telefonów dziennie – deklaruje Aleksandra Mizerska.

Infolinia jest dedykowana uchodźcom z Ukrainy: uczniom i studentom oraz ich rodzicom i opiekunom. W ramach wspólnego projektu z UNICEF i Ministerstwem Edukacji i Nauki RP udało się połączyć szkoły, uczelnie zawodowe i wyższe, administrację i gminy oraz organizacje międzynarodowe. Dzięki uruchomionej infolinii Fundacja PCPM pomaga wzmacniać zdolności krajowych systemów do reagowania na wnioski uchodźców o informacje dotyczące dostępu do usług edukacyjnych; budować wsparcie dla zwiększonej liczby uczniów będących uchodźcami w polskich szkołach; wzmacniać informacje zwrotne i rozpatrywanie ewentualnych skarg uchodźców poszukujących informacji na temat możliwości kształcenia ustawicznego dla dzieci. Dzięki swojej działalności Fundacja PCPM uzupełnia luki w dostępie uchodźców do edukacji.

Łącznie nasza infolinia odpowiedziała na blisko 2200 pytań, z czego ponad 76% dotyczyło edukacji. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły procedury zapisywania dzieci do przedszkoli, szkół lub techników i co zrobić, gdy brakuje miejsc? Inne pytania dotyczyły, wymogów znajomości języka polskiego oraz jakie są uwarunkowania prawne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami do placówek ogólnokształcących i jakie potrzebne są dokumenty, by złożyć taki wniosek.

By uzyskać więcej informacji osoby z Ukrainy mogą dzwonić codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 17:00 pod numer +48 22 100 13 00.