PCPM w procesie badań i edukacji dotyczących uchodźców

Projekt składa się z kilku etapów i angażuje zarówno opinię publiczną, administrację, kadry potencjalnie zaangażowane do pracy z uchodźcami, jak i polskie miasta i gminy w zakresie ich gotowości do ewentualnego przyjęcia Syryjczyków.

fot. Krystian Bielatowicz

fot. Krystian Bielatowicz

W pierwszym etapie przedstawiciele mediów wezmą udział w kursach przybliżających problem wojny domowej w Syrii oraz poszerzającym ich wiedzę z zakresu kryzysu humanitarnego na Bliskim Wschodzie oraz migracji uchodźców do Europy. Eksperci PCPM oraz Fundacji Papaya poruszą również – istotne w całościowym zrozumieniu tematu – zagadnienia międzynarodowego prawa uchodźczego.

Jednocześnie grupa badaczy zaangażowanych do projektu przez Fundację Kultury Świata zbada opinie władz oraz lokalnych liderów ponad 20 miast i gmin w Polsce, które wstępnie deklarowały gotowość włączenia uchodźców do swoich społeczności.

Badania lokalne maja pomóc zrozumieć możliwości polskich miast i gmin, a także ocenić ich realne potrzeby w zakresie ewentualnego przyjęcia Syryjczyków. Wyniki badania pomogą budować efektywne rozwiązania i programy mające wesprzeć uchodźców na poziomie krajowym.

Kwintesencją wspólnych działań trzech polskich fundacji będzie przygotowanie kursu przedwyjazdowego dla uchodźców oraz wydanie i dystrybucja informatora o Polsce, który ułatwi im integrację w obcym kulturowo i językowo kraju. Przeszkolone w ramach projektu kadry medyczne oraz opracowane procedury pozwolą przygotować uchodźców do wyjazdu.

fot. Krystian Bielatowicz

fot. Krystian Bielatowicz

PCPM niesie pomoc w Libanie od 2012 roku, zapewniając dach nad głową, zabezpieczenie przed zimą, dowóz dzieci do szkół oraz opiekę medyczną. Z pomocy skorzystało już ponad 17 tysięcy osób. Od 2013 roku PCPM jako jedyna polska organizacja humanitarna jest partnerem wdrożeniowym UNHCR. W roku 2015 została zaproszona do konsultacji z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz do udziału w pracach Międzyresortowego Zespołu przy Prezesie Rady Ministrów dot. przesiedleń i relokacji.

Fundacja Papaya świadczy wszechstronną pomoc humanitarną, oświatową i rozwojową, a także działa na rzecz podnoszenia świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie globalnego rozwoju.

Misją Fundacja Kultury Świata jest promowanie wymiany i edukacji międzykulturowej pomiędzy przedstawicielami różnych kultur w ramach projektów edukacji globalnej, współpracy na rzecz rozwoju, wypraw i projektów naukowo-badawczych, a także akcji społecznych i inicjatyw kulturalnych.

baner

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.