PCPM wdraża program zatrudnienia interwencyjnego uchodźców z Ukrainy (Cash for Work)

Od ponad 10 lat Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną w kryzysach uchodźczych stosując mechanizm zapomóg finansowych. Oprócz wsparcia pieniężnego na podstawowe potrzeby (Cash for Basic Needs), PCPM realizowała właśnie programy zatrudnienia interwencyjnych (Cash for Work) m.in. w Libanie dla uchodźców syryjskich i w Ukrainie dla uciekinierów z Donbasu. Fundacja realizuje programy „Cash for Work” w oparciu o wytyczne ONZ, a w szczególności Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Celem programu zatrudnienia interwencyjnego jest:

 • Wsparcie samorządów, instytucji i NGO w rozszerzeniu swoich usług i działań na uchodźców z Ukrainy
 • Dostarczenie zatrudnionym uchodźcom źródła dochodu, zmniejszenie ich uzależnienia od pomocy humanitarnej, umożliwienie samodzielnego
  wynajmu mieszkania
 • Tworzenie miejsc pracy, które nie są konkurencją dla obywateli polskich
 • Odciążenie pracy urzędów, instytucji i innych organizacji pozarządowych zajmujących się kryzysem uchodźczym.

Podstawowe informacje

Program zatrudnienia interwencyjnego przewiduje wsparcie dwóch grup pracowników:

PCPM będzie prowadzić starania o pozyskanie środków na przedłużenie zatrudnienia kluczowych osób, szczególnie nauczycieli.

Nabór i kwalifikacja:

 • Wybór pracowników leży po stronie miasta, instytucji lub organizacji partnerskiej. PCPM nie prowadzi bazy danych potencjalnych pracowników.
 • Miasto, instytucja lub organizacja partnerska sprawuje nadzór nad pracą. Pracownik jest oddelegowany przez PCPM do danej instytucji.

Wdrożenie:

 • Jeżeli jest to wymagane przez miasto, instytucję lub organizację partnerską, PCPM podpisuje umowę ramową
 • Miasto, instytucja lub organizacja partnerska zbiera pracowników w jednym miejscu do podpisania umów
 • PCPM wypłaca wynagrodzenie wg ustaleń z zatrudnionym (tygodniowo lub miesięcznie)
 • Miasto, instytucja lub organizacja partnerska jest odpowiedzialna za ustalenie zadań dla pracownika i nadzór nad jego/jej codzienną pracą
 • W przypadku zaistnienia problemów, PCPM wraz z miastem, instytucją lub organizacją podejmują decyzje o oddelegowaniu pracownika w inne miejsce lub rozwiązaniu umowy
 • PCPM opłaca podatki i składki, zgłasza do UP oraz zapewnia ubezpieczenie NNW i OC

Stawka dla osób zatrudnionych w ramach programu „Cash for Work” wynosi 25 zł netto za godzinę. Dotychczas program „Cash for Work” był realizowany w: Lublinie, Warszawie, Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku, Wrocławiu, Jastrzębiu-Zdrój, Siedlcach, Garwolinie, Mińsku Mazowieckim, Starkowie i Goleniowie.

Zapraszamy do kontaktu:  Aleksandra Wojtaszek, PCPM: [email protected]

Program realizowany przez PCPM dzięki finansowaniu amerykańskich organizacji CARE i IRC.