PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Perspektywy działalności humanitarnej na 2021 rok

4 stycznia odbyła się premierowa audycja prowadzona przez organizację pozarządową omawiająca tematy z zakresu działalności humanitarnej. Prezes PCPM dr Wojciech Wilk opowiedział w niej o wyzwaniach i potrzebach jakie czekają pomoc humanitarną w 2021 roku.

 

  • Potrzeby pomocy żywnościowej w krajach globalnego południa
  • Dożywianie dzieci w szkołach szansą na kontynuację przez nich nauki

W pierwszej audycji prowadzonej przez organizację pozarządową, która rozpoczęła cykl rozmów o pomocy humanitarnej wziął udział dr Wojciech Wilk Prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Opowiedział on o perspektywach działalności humanitarnej na 2021 r.

 

 

Fragment rozmowy:

Wojciech Wilk: (…) Mówimy tutaj o sytuacji, gdzie (w 2021 r.)  w krajach pasa na południe od Sahary poczynając od zachodniej Afryki, poprzez Sudan Południowy, Etiopię, aż po Jemen pomocy żywnościowej może potrzebować nawet 100 milionów ludzi. Co jest ogromną liczbą osób potrzebujących. Niestety powstaje pytanie, kto na takiego typu wyzwania i tak drogą pomoc humanitarną może sfinansować? Nasza fundacja włącza się w te działania na tyle na ile pozwalają nasze możliwości. W Etiopii wspieramy dożywianie dzieci w szkołach. Wierzymy, że jeżeli dzieci w szkołach będą otrzymywać syty, dobry posiłek będzie to dla nich duża motywacja, żeby do szkoły iść i nie przerywać nauki ze względu na budżet domowy (…). Rodzice chętniej poślą dziecko szkoły, które ma tam jeden dodatkowy posiłek.

 

Chcę pomagać

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)