Pierwszy ośrodek szkoleniowy dla strażaków w Kenii

Po odbyciu wizyty studyjnej w Polsce, instruktorzy kenijscy przygotowali program kursu szkolącego strażaków w regionie Kiambu Town (centralny obszar Kenii) z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ośrodek szkoleniowy jest pierwszą tego typu instytucją – wcześniej specjaliści PCPM szkolili Kenijczyków i Etiopczyków z zakresu technik medycznych i pożarniczych w ramach jednorazowych projektów.

Bardzo wysoka frekwencja kursu świadczy o gotowości Kenijczyków do działania i wysokim zapotrzebowaniu na tego typu miejsce – uczestnicy pierwszego spotkania przyjechali z oddalonej o 360 kilometrów Garissa County – mówi Przemysław Rembielak, koordynator merytoryczny polskich szkoleń strażackich w Afryce.

Obecność nowo wybranego gubernatora hrabstwa Kiambu – Ferdinarda Waititu podniosła rangę całego przedsięwzięcia. Dyskutując z organizatorami szkoleń z ramienia PCPM o potrzebach straży pożarnej pokazał jak przedstawiciele lokalni postrzegają inicjatywę Polaków i zapewnił, że wspierają oni działania Fundacji.

Fundacja PCPM realizuje projekt „Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii” dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w Sudanie Południowym, Etiopii i Kenii, przy współpracy z polskimi specjalistami. Tylko w latach 2017-18 zostanie przeszkolonych 1000 strażaków z sześciu hrabstw Kenii. Projekt szkoleń strażackich realizowany jest dzięki środkom z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.