Pomoc dla ukraińskich szkół w strefie konfliktu

Jedną z takich placówek jest szkoła nr 5 w Krasnogoriwce – niewielkim mieście dotkniętym skutkami toczącego się na wschodzie Ukrainy konfliktu. Od lipca 2014 r. miejscowość stale zagrożona jest ostrzałem. Przed wojną funkcjonowało tam 5 publicznych placówek ogólnokształcących. Obecnie zarówno ich uczniowie, nauczyciele oraz cały personel zostali przeniesieni do jednego budynku. W efekcie, w szkole nr 5 na dwie zmiany uczy się ponad 400 uczniów w wieku od 6 do 17 lat.

Podczas ostrzałów dzieci zmuszone są chronić się w szkolnych piwnicach, gdzie panują skrajnie trudne warunki. Budynek szkoły jest uszkodzony, brakuje wody, kanalizacji i ogrzewania. Jedynie elektryczne grzejniki i woda w cysternach w niewielkim stopniu ratują sytuację uczniów.

Akcja „Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki” ma na celu pomoc uczniom szkoły nr 5 w oraz dzieciom uczęszczającym do innych ukraińskich jednostek zniszczonych w wyniku działań wojennych. Zebrane środki zostaną przekazane na zakup najpotrzebniejszych rzeczy, takich jak apteczki, termosy, materace, śpiwory, pomoce dydaktyczne oraz na przeprowadzenie drobnych remontów.

Aby pomoc była jak najbardziej skuteczna, potrzebne rzeczy zakupione zostaną na Ukrainie i przekazane bezpośrednio potrzebującym.

Uczniów z Krasnogoriwki zapytano o ich marzenia. Odpowiedzi,dzieci z kl. 1-4 , niezależnie od wieku, były podobne: marzę o tym, żeby zaczął się pokój i żebym mógł uczyć się w mojej szkole, chcę pokoju i żebyśmy wrócili do naszej szkoły, żeby kule nie latały, chcę pokoju i żebyśmy nie schodzili do piwnicy, chcę, żeby na całym świecie był pokój, a ludzie żyli spokojnie, jak przedtem.

Partner akcji – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy wspiera tę inicjatywę, zachęcając warszawskie szkoły do udziału w kweście i dostarczając materiały informacyjne oraz scenariusze lekcji.

Informacji udziela: Klara Dąbrowska z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, [email protected], tel. 22 44 33 579.