Powstanie jednostek straży pożarnej to nie tylko wzrost bezpieczeństwa, ale i szansa dla młodych Kenijczyków na pracę

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wspiera kenijską straż pożarną od 2014 r. Przez ten czas liczba jednostek straży pożarnej w całym kraju wzrosła z 26 do 71, a liczba strażaków z 450 do ponad 1500. 

Jednym z głównych efektów działalności PCPM w Kenii jest powstanie ośrodka szkoleniowego dla strażaków w miejscowości Kiambu w środkowej części kraju. W Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych („Fire and Rescue Training Center”) polscy specjaliści uczą strażaków i ratowników z Kenii m.in. używania technik linowych, ratowania ofiar wypadków samochodowych oraz korzystania ze specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Ponadto, przez 9 lat aktywności w Kenii PCPM stworzyło od podstaw remizę w hrabstwie Maukeni w południowej Kenii, a także wsparło kilkadziesiąt innych jednostek poprzez szkolenia personelu oraz dostawę sprzętu strażackiego i wyposażenia.

„Jeszcze 10 lat temu nasze hrabstwo zależne było w 100% od jednostek straży pożarnej z Nairobi. Dziś mamy już własne remizy i własnych strażaków. Powstanie tych jednostek to dla naszej społeczności ważne wydarzenie nie tylko dlatego, że wzrasta bezpieczeństwo publiczne, ale także dlatego, że pojawiają się nowe szanse dla młodych ludzi na znalezienie pracy” – mówił podczas oficjalnej wizytacji remizy w Kiambu gubernator Wamatangi.

W uroczystym spotkaniu na terenie Fire and Rescue Training Center udział wziął również prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej dr Wojtek Wilk oraz przedstawiciele ambasady RP w Nairobi.

„Stworzenie struktur straży pożarnej w Kenii jest zadaniem rozłożonym na lata, ale szybko widać efekty naszej pracy. Od 2016 r. wysyłamy do Kenii instruktorów z Polski, którzy do tej pory prowadzili zajęcia w różnych remizach na terenie Kenii. Dzięki otworzeniu ośrodka w Kiambu możemy zwiększyć liczbę przeszkolonych strażaków i efektywność szkoleń. Docelowo chcemy, aby z ośrodka w Kiambu korzystały też służby z sąsiednich krajów – Ugandy, Rwandy, Etiopii czy Tanzanii” – powiedział prezes Fundacji PCPM, dr Wojtek Wilk.

Ambasador RP podkreślił, że tego typu projekty budują pozytywy wizerunek Polski w Kenii, a nasz kraj jest coraz bardziej rozpoznawalny przez lokalną społeczność, szczególnie w miejscach, gdzie powstają projekty z puli projektu „Polska Pomoc” („Polish Aid”).

„Wśród wykształconej części społeczeństwa kenijskiego już dość powszechna jest wiedza, że Polska to kraj Unii Europejskiej postrzegany na równi z krajami Europy Zachodniej. Jeszcze 10 lat temu takiej wiedzy powszechnej o Polsce tu nie było. Działalność PCPM jest jednym z elementów promujących Polskę w Kenii” – ocenił ambasador RP w Kenii, Jacek Bazański.

„Rosnąca pozycji Polski w Kenii jest zauważana również przez tutejszą klasę polityczną. Jesteśmy wśród wąskiej grupy państw uznawanych przez lokalny rząd za kraje-donatorów. Dzięki temu jesteśmy zapraszani na spotkania z prezydentem, z ministrami, bierzmy udział w dyskusjach dotyczących pomocy międzynarodowej kierowanej do Kenii” – dodał ambasador.

Podczas oficjalnej wizytacji remizy w Kiambu, gubernator przekazał również słowa podziękowania dla Polski oraz zadeklarował pełne wsparcie dla strażaków ze strony administracji samorządowej regionu.

„Chciałbym przekazać PCPM i Polish Aid najwyższe słowa podziękowania za zrealizowanie tych projektów u nas. Byli uparci i doprowadzili projekty do realizacji. Chcę teraz – jako gubernator – zobowiązać się, że będziemy finansować i wspierać naszych strażaków. Każdy z nich zostanie objęty ubezpieczeniem, każdy dostanie dobrą pensję, a także zobowiązujemy się utrzymywać dalsze funkcjonowanie tego ośrodka” – zapowiedział gubernator hrabstwa Kiambu.

Oprócz stworzenia od podstaw „Fire and Rescue Training Center” w Kiambu oraz dwóch remiz w hrabstwie Maukeni w południowej Kenii (miejscowości Wote i Makindu), PCPM wsparło również kilkadziesiąt innych remiz, dostarczając im sprzęt strażacki i wyposażenie, a także szkoląc personel. Dodatkowym wkładem PCPM w tworzenie struktur straży pożarnej w Kenii jest opracowanie przez polskich ekspertów procesu akredytacji szkoleń zawodowych i systemu kształcenia zawodowego dla strażaków, co jest ewenementem w systemie edukacji w Kenii.

Roczny budżet PCPM na działania w Kenii to ok. 1,5 mln PLN. Łącznie od 2014 r. PCPM zrealizowało w Kenii projekty o wartości ok. 14 mln PLN. Środki pochodzą z programu „Polska Pomoc”koordynowanego przez MSZ.