Przetargi na prace remontowe i budowlane

01/PCPM/CARE/2023 – WARSZAWA

Prace remontowe w warszawskich placówkach edukacyjnych uczęszczanych przez dzieci uchodźców ukraińskich

Przedmiot przetargu:
Remonty 5 Warszawskich szkół w dzielnicach: Wola, Mokotów, Okęcie (łącznie 23 pomieszczenia)
Główne kategorie robót: malarskie, posadzkowe

Dokumenty przetargowe oraz wykonany przedmiar remontów zostaną przesłane mailowo lub są do pobrania: 01/PCPM/CARE/2023

02/PCPM/CARE/2023 – BYDGOSZCZ

Prace remontowe w bydgoskich placówkach edukacyjnych uczęszczanych przez dzieci uchodźców ukraińskich

Przedmiot przetargu:
Remonty 4 bydgoskich szkół (17 pomieszczeń)
Główne kategorie robót: malarskie, posadzkowe

Dokumenty przetargowe oraz wykonany przedmiar remontów zostaną przesłane mailowo lub są do pobrania: 02/PCPM/CARE/2023

03/PCPM/CARE/2023 – BIAŁYSTOK i SUPRAŚL

Prace remontowe w Białymstoku i Supraślu w placówkach edukacyjnych uczęszczanych przez dzieci uchodźców ukraińskich

Przedmiot przetargu:
Remonty 5 szkołach – Białystok i Supraśl (36 pomieszczeń)
Główne kategorie robót: malarskie, posadzkowe

Dokumenty przetargowe oraz wykonany przedmiar remontów zostaną przesłane mailowo lub są do pobrania: 03/PCPM/CARE/2023

04/PCPM/CARE/2023 – LUBLIN

Ogłoszenie o przetargu na prace remontowe w  placówkach edukacyjnych w Lublinie

Przedmiot przetargu:
Remonty w 5 szkołach w Lublinie (17 pomieszczeń)
Główne kategorie robót: malarskie, posadzkowe

Dokumenty przetargowe oraz wykonany przedmiar remontów zostaną przesłane mailowo lub są do pobrania: 04/PCPM/CARE/2023.

05/PCPM/CARE/2023 – SIEDLCE

Prace remontowe w Siedlcach w placówkach edukacyjnych uczęszczanych przez dzieci uchodźców ukraińskich

Przedmiot przetargu:
Remonty 3 szkołach w Siedlcach (10 pomieszczeń)
Główne kategorie robót: malarskie, posadzkowe

Dokumenty przetargowe oraz wykonany przedmiar remontów zostaną przesłane mailowo lub są do pobrania: 05/PCPM/CARE/2023