Regionalny Starszy Koordynator Wsparcia na Śląsku

Regionalny Starszy Koordynator Wsparcia na Śląsku

Od maja 2024 r. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) planuje uruchomienie projektu związanego z aktywizacją zawodową oraz integracją uchodźców, jak również wspierającego ich w zakresie zakwaterowania. Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski.

Rolą starszego regionalnego koordynatora jest zarządzanie zespołem doradców zawodowych i asystentów rodzin (ok. 8-10 osób), który będzie pracował na terenie województwa śląskiego z grupą ok. 5000 uchodźców z Ukrainy, jak również prowadzenie lokalnego biura PCPM oraz zajmowanie się sprawami logistycznymi związanymi z pracą zespołu, wspieranie rozliczania finansowego i kadrowego z zarządzanego biura, utrzymywanie relacji z samorządami i lokalnymi władzami oraz organizacjami pozarządowymi w celu koordynacji działań, organizowanie spotkań dla pracowników zespołu w lokalnych ośrodkach dla uchodźców, badanie lokalnego rynku mieszkaniowego we współpracy z zewnętrznymi ekspertami, organizowanie wydarzeń integracyjnych i zawodowych. Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach:

– Formularz Ofertowy Starszy Koordynator Śląsk

– Oferta Zatrudnienia Starszy Koordynator Śląsk

Jak składać?

Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą zatrudnienia należy wypełnić Formularz Ofertowy i odesłać go razem z CV i ewentualnymi pozostałymi dokumentami na adres [email protected] do 21.04.2024