Ręka w rękę z kenijską strażą pożarną

Na widowni zasiadają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Ku miłemu zaskoczeniu wszystkich zebranych, w ceremonii kończącej pierwszy etap dwuletniego projektu „Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii” bierze udział przedstawiciel władz lokalnych – Assad Sheyume oraz szef straży pożarnej odpowiedzialny za cały region – Athman Bacha. Przemowa inauguracyjna to przy okazji podsumowanie wspólnych działań w hrabstwie Kilifi. W ciągu dwóch miesięcy sześcioro profesjonalnych instruktorów i instruktorek z Polski przeszkoliło ponad 250 lokalnych przedstawicieli i przedstawicielek straży pożarnej i innych służb ratowniczych.

Fundacja PCPM, ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, doposażyła te jednostki w specjalistyczny sprzęt strażacki, linowy, medyczny i wodny. W trakcie szkoleń ekipy ratownicze przeprowadziły dwie akcje, podczas których z sukcesem wykorzystały zdobyte doświadczenie. A to tylko część działań w całym projekcie. Podobne szkolenia były prowadzone również w hrabstwie Meru. W Kiambu z kolei, w nowo-otwartym ośrodku szkoleniowym, od sierpnia 2017 trenują strażacy i strażaczki z pięciu kenijskich hrabstw: Muranga, Kimabu, Machakos, Meru i Kilifi.

Zajęcia planują i prowadzą Kenijki i Kenijczycy. Ośrodek to wspólne dziecko PCPM oraz głównego partnera projektu – ogólnokrajowego stowarzyszenia straży pożarnej w Kenii – KENFIBA. Obaj partnerzy poświęcili sporo czasu na zbudowanie i wyposażenie profesjonalnej sali do zajęć oraz toru przeszkód. Oficjalne otwarcie centrum przy udziale przedstawicieli władz wszystkich hrabstw nastąpiło w grudniu 2017r. Budowa placówki to dowód, że odpowiednio zarządzane projekty współpracy rozwojowej mogą przynieść ogromną zmianę.

– Z pewnością w tym przypadku można mówić o zmianie systemowej, w bliższej i długofalowej perspektywie” – akcentuje podczas przemowy inauguracyjnej w Malindi A. Sheyume. – To właśnie realne zmiany stanowią siłę tego projektu – dodaje szef PCPM, dr Wojciech Wilk.
Realizowany w Kenii projekt to przede wszystkim szkolenia kenijskich strażaków i strażaczek oraz doposażenie jednostek straży pożarnej. Efektywna współpraca z lokalnymi władzami pozwoliła na zwiększenie zainteresowania służbami ratunkowymi w kontekście ich długofalowego wsparcia. Wśród efektów projektu warto wymienić również wypracowanie narodowych standardów szkolenia służb pożarnych.

Mimo wyzwań związanych z brakami w sprzęcie ratowniczym czy systemie zarządzania jednostkami straży pożarnej w Kenii, działania projektowe przynoszą pozytywne rezultaty. Informacja o szkoleniach prowadzonych przez PCPM dociera do coraz większej liczby osób ułatwiając proces rekrutacji. Coraz więcej mieszkańców rejonów objętych projektem posiada też wiedzę o lokalizacji jednostek straży pożarnej w swoich miejscowościach. W niektórych z nich prowadzone są akcje uświadamiające wśród uczniów szkół.
Grudzień 2017 – Malindi, hrabstwo Kilifi. Z widowni poproszonej o spontaniczną przemowę wyłania się Florence Kasy – młoda strażaczka, której zdaniem najważniejszą korzyścią naszego projektu jest podniesienie prestiżu jej zawodu i uznanie jej – kobiety za pełnoprawną i wykwalifikowaną członkinię personelu straży pożarnej. Takich jak ona jest więcej.

Projekt „Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii” jest realizowany przez PCPM od 2017 roku. Stanowi kontynuację i rozwinięcie projektów prowadzonych w Kenii w poprzednich latach. [WIĘCEJ]

Projekt „Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej” jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.