Rozliczenia PIT 2019. Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Misją Fundacji PCPM jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej osobom potrzebującym na całym świecie. Pomagamy w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Przez działania na arenie międzynarodowej staramy się przyczynić do budowania pozytywnego wizerunku Polski.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz niesienia wszelkiej pomocy ludziom dotkniętym przez kryzysy humanitarne, wojny domowe, klęski żywiołowe lub inne sytuacje zagrażających ich życiu, zdrowiu czy dobrobytowi. Zarówno na terytorium RP, jak i poza jej granicami. Dostarczamy pomoc humanitarną i rozwojową, a także techniczną, edukacyjną i zdrowotną. Propagujemy idee praw człowieka. Wśród celów działalności jest także wsparcie uchodźców, migrantów, uchodźców wewnętrznych i innych grup w zakresie ochrony prawnej, potrzeb humanitarnych, aktywizacji zawodowej oraz innych potrzeb, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i za granicą, a także prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwiązania problemów globalnych, niesienia pomocy humanitarnej, praw człowieka oraz większego zaangażowania Polski w stosunkach międzynarodowych i wspierania wolontariatu.

 

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku