Skanowanie dorzecza rzeki Aragwi w Gruzji

Wiązka lasera potrzebuje całkowicie suchego terenu dla dokładnego zarejestrowania wszystkich szczegółów skanowanego obszaru. Dzięki dobremu odwzorowaniu terenu od tamy Zhinvali do Mcchety można było przeprowadzić analizę rzeki Aragwi na badanym odcinku oraz opracować symulację katastrofy tamy Zhinvali i jej ewentualnego wpływu na obszary znajdujące się w dole rzeki.

Skanowanie laserowe stanowi najnowocześniejszą formę uzyskiwania danych ukształtowania terenu (tzw. Numerycznego Modelu Terenu NMT) oraz jego pokrycia, dających precyzyjne wartości do analizy powodziowej rzek, modelowania i innych zastosowań geologiczno-infrastrukturalnych.

Skanowanie odcinka Aragwi objęło obszar od zapory Zhinvali w dół rzeki, do ujścia Mtkwari w okolicy Mcchety, wraz z jej istniejącymi powodziogennymi dopływami na tym odcinku (rzeki Dushetiskhevi, Abanoskhevi, Naghekavi, Tsirdaliskhevi). To trzecie w Gruzji skanowanie lotnicze dostarczające hydrologom i geologom najdokładniejszych danych do rozmaitych analiz. To najlepsza podstawa do uzyskania Numerycznego Modelu Terenu dla zaawansowanego modelowania dwuwymiarowego 2D. Na chwilę obecną zostało zeskanowane całe Tbilisi.

W Europie skaning laserowy jest powszechny (w Polsce dla analiz zeskanowano już prawie 90% powierzchni) i stanowi podstawę do modelowania oraz analiz geomorfologicznych i hydrologicznych. W Gruzji to kompletnie pionierska i nowoczesna inicjatywa. Barierą dla jej stosowania jest dość drogi koszt skanowania, które, poza dostarczeniem gruzińskiej instytucji dokładnych danych dla wszelkich analiz, daje podstawę do nauki modelowania 2D. Modelowanie 2D cechuje się m.in. tym, że pokazuje nie tylko strefy zalewowe, ale i prędkości oraz kierunki rozchodzenia się wody w sytuacji powodzi – istotne szczególnie w ocenie terenów zurbanizowanych i szacowaniu strat na danym terenie.

Skanowanie, zostało wykonane przez jedną z najbardziej renomowanych i profesjonalnych polskich firm – MGGP, przy pomocy specjalnego samolotu z Ukrainy. W pełni przetworzone dane zostaną dostarczone do sierpnia 2017.
Wyniki skanowania, a następnie modelowanie 2D, pozwolą na wizualizację dokładnego przebiegu potencjalnej powodzi i dynamiczną analizę scenariusza przerwania zapory na rzece Aragwi. Niezależnie od tego, wyniki skanowania dostarczą NMT dane do zaawansowanych analiz specjalistycznych terenu (geologicznych, inwestycyjnych, itd).

Skanowanie przeprowadzono w ramach projektu: „Nauka modelowania hydraulicznego dla zapobiegania powodziom – 2 stopień – wsparcie kompetencji i gotowości instytucji gruzińskich”programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.