Światowy Dzień Uchodźcy

LIBAN

Kryzys humanitarny wywołany konfliktem w Syrii spowodował, że w Libanie osiedliło się półtora miliona Syryjczyków. To prawie połowa populacji Libanu. Większość zamieszkuje północne tereny położone blisko granicy z Syrią. Ludzie ci, przybywając na miejsce uchodźstwa, nie mają niczego. Nie mogą pracować, nie mogą posyłać dzieci do szkoły, nie mogą pójść do lekarza.

Fundacja PCPM realizuje w Libanie największy program pomocy humanitarnej, prowadzony przez polską organizację. Mimo, że pomoc dostarczana jest nieprzerwanie od 2012, sytuacja Syryjczyków wciąż jest dramatyczna – nie mają szans na rozwój zawodowy w Libanie, ani na powrót do Syrii. Fundacja PCPM realizuje projekty, których celem jest poprawa warunków życia syryjskich uchodźców. Poprzez finansowanie przychodni w miejscowości Bire, PCPM zapewnia uchodźcom dostęp do podstawowej opieki medycznej. Przychodnia zatrudnia internistę, ortopedę, kardiologa, pediatrę, okulistę, fizjoterapeutę i pielęgniarkę środowiskową. Do nieformalnych obozów namiotowych, położonych poza miastem, dociera klinika mobilna, odwiedzająca pacjentów raz w tygodniu. W zeszłym roku 12 tysięcy osób otrzymało pomoc dzięki klinice stacjonarnej i mobilnej.

Dla Syryjczyków, ale także Libańczyków, których nie stać na opłacenie czynszu, Fundacja zapewnia comiesięczne zapomogi. Od stycznia 2018 ponad 400 rodzin podpisało kontrakty na pokrycie kosztów wynajmu. PCPM angażujemy się również w działania edukacyjne. Dzieci Syryjskich uchodźców mają możliwość wyrównania różnic programowych w Centrum Edukacyjnym, gdzie oprócz nadrabiania zaległości w nauce, uczęszczają na kursy zawodowe. W tym roku placówka liczyła 350 uczniów.

Dodatkowo, w nadchodzących miesiącach PCPM rozpocznie instalację 200 nowych punktów strażackich, aby podnieść poziom bezpieczeństwa w obozach namiotowych.

SUDAN POŁUDNIOWY

7 milionów osób z Sudanu Południowego jest zagrożonych śmiercią z głodu. Uciekający przed wojną Sudańczycy szukają schronienia w sąsiedniej Ugandzie. PCPM prowadzi na miejscu ośrodki zdrowia w miejscowościach Oraba i Kuluba oraz szpital w Koboko, gdzie zatrudnia dodatkowy personel medyczny. W samym Sudanie Południowym z kolei, Fundacja prowadzi placówki dożywiania – w Gordhim i Agangrial, które pomagają wyprowadzić pacjentów ze stanu krytycznego niedożywienia. Tymczasem Klinika Zdrowia Matki i Dziecka pomaga kobietom lepiej zadbać o dzieci poniżej 5 roku życia, które są najbardziej narażone na powikłania i choroby. W maju tego roku do Gordhim i Agangrial trafił transport 10 ton żywności, zorganizowany przez Fundację PCPM. Najgorszy okres dla głodujących w Sudanie Południowym potrwa co najmniej do września, kiedy nadejdzie pora zbiorów.

PALESTYNA

Część Palestyńczyków już od trzech pokoleń mieszka w obozach dla uchodźców. Dzisiaj obozy stanowią najbiedniejsze dzielnice miast, w których panują trudne warunki do życia. Łącznie mieszka w nich około 2,5 mln osób, co stanowi połowę populacji Palestyny. Liczba ta wciąż wzrasta, ponieważ status uchodźcy dziedziczony jest w linii męskiej, a wraz z nim – bieda i brak perspektyw.

W celu wyrównywania szans w społeczeństwie palestyńskim, Fundacja PCPM wspiera rozwój 14 spółdzielni rolniczych, z których dwie prowadzone są przez same kobiety. Spółdzielnie produkują żywność pod wspólną marką Mawasem, która umacnia swoją pozycję na rynku lokalnym oraz międzynarodowym. W najbliższym czasie PCPM będzie monitorować proces ubiegania się kooperatyw o międzynarodowe certyfikaty, takie jak Ecocert czy Fairtrade, którymi będą opatrzone m.in. oliwa z oliwek, zatar i sos chili.

Eksperci PCPM będą także szkolić rolników pod kątem wykorzystania wody podpowierzchniowej oraz odpowiednich systemów nawadniania pod uprawy. Równocześnie będą współpracować z palestyńską młodzieżą i przeszkolą ją pod kątem rozwijania przedsiębiorczości. Wszystkie działania Fundacji PCPM mają na celu wzmacnianie różnorodnych kompetencji Palestyńczyków, tak aby mogli poprawiać jakość swojego życia.

UKRAINA

Fundacja PCPM dotarła z pomocą do Krasnogoriwki, miejscowości położonej w strefie konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy, z materiałami dydaktycznymi oraz sprzętem BHP. Uczniowie szkoły nr 1 w tym regionie muszą chronić się w piwnicach przed ostrzałem, gdzie brakuje prądu, wody i ogrzewania. Dzięki środkom zebranym podczas akcji “Warszawscy uczniowie dla Krasnogoriwki”, wspieranej przez miasto stołeczne Warszawa, udało się zakupić potrzebne materiały w Charkowie i zawieźć do Krasnogoriwki.

Projekty PCPM realizowane w Libanie i Palestynie są współfinansowane z programu Polska Pomoc MSZ RP.