Szansa na pracę zgodną z kwalifikacjami i wsparcie szkół w Polsce

Pierwsze uchodźczynie z Ukrainy zakończyły już proces nostryfikacji dyplomów i mogą podjąć pracę zgodną z wykształceniem. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w ramach wspólnego programu z  CARE Poland przy wsparciu Mosakowski Family Foundation pomaga nauczycielkom i wykładowczyniom z Ukrainy w kompletowaniu i tłumaczeniach dokumentów oraz kontakcie z uczelniami.

Warunkiem zgłoszenia się do programu było odpowiednie wykształcenie i dyplomy uzyskane na uczelniach za granicą, w tym przypadku głównie w Ukrainie i chęć podjęcia pracy w polskich placówkach edukacyjnych i oświatowych. W sumie Fundacja PCPM pomoże 350 uchodźczyniom w przeprowadzeniu nostryfikacji dyplomów. Proces jest o tyle ważny, iż po jego zakończeniu i potwierdzeniu wykształcenia uzyskanego w kraju innym niż Polska, taka osoba może zgłosić się w rekrutacji na stanowisko zgodne z wykształceniem.

– Zmiany, które zachodzą w życiu uchodźczyń dzięki projektowi bywają spektakularne. Mamy przykładowo doktor pedagogiki, która po tym jak uciekła przed wojną, zaczynała jako pomoc w przedszkolu. Dzięki nostryfikacji dyplomu może znów szukać pracy w swoim wyuczonym zawodzie, na uczelni, tyle że już w Polsce – mówi Ewa Grodek, koordynatorka projektu z Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – Co w przypadku osoby, która jest tu sama, a ma na utrzymaniu córkę i chorą matkę, oznacza zupełnie inne możliwości – dodaje Ewa Grodek.

Wsparcie włączania ukraińskich uczniów do polskiego systemu edukacji

Program to z jednej strony odpowiedź na potrzeby uchodźczyń, którym trudno było samodzielnie przeprowadzić nostryfikację, bo po drodze napotykały na trudności finansowe i administracyjne. Z drugiej, to też wsparcie dla polskich szkół i przedszkoli, które w ostatnich dwóch latach przyjęły więcej dzieci, a ciągle zmagają się z brakami kadrowymi. Od nowego roku szkolnego, w związku z zmianami w prawie, dotyczącymi włączenia ukraińskich dzieci do polskiego systemu edukacji (poza klasą maturalną), dodatkowe osoby w szkołach, mogą stanowić istotne wsparcie placówek. 

– Polskie szkoły i przedszkola zyskują szansę na zatrudnienie doświadczonych pedagożek, psycholożek czy matematyczek. Nauczycielki mogą też ułatwić ukraińskim uczniom adaptację w polskich szkołach,  przez wspólnotę języka i doświadczeń  – tłumaczy Ewa Grodek.

Wcześniej samorządy i biura edukacji zwracały uwagę na wyzwania uchodźczyń związane z językiem polskim – specyficznym nazewnictwem używanym w zajęciach przedmiotowych w szkole. Dlatego Fundacja PCPM dla tych osób, które zgłoszą się programu i uzyskają nostryfikację, zorganizuje specjalistyczne kursy z języka polskiego. Tak żeby przykładowo nauczycielka biologii znała terminologię związaną z tym przedmiotem w języku polskim.

Co to jest nostryfikacja?

Nostryfikacja to proces, w którym organ państwowy lub instytucja edukacyjna ocenia dyplom lub świadectwo wykształcenia uzyskane za granicą. Celem jest ustalenie, czy dany dokument spełnia wymogi obowiązujące w kraju, w którym osoba chce go wykorzystać. W przypadku dyplomów akademickich nostryfikacja pozwala na uzyskanie równoważności z dyplomem krajowym.

Nostryfikacja dyplomów w Polsce

W Polsce procedura wydania informacji o zagranicznych dyplomach jest regulowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Osoby, które chcą uzyskać informacje na temat swoich zagranicznych dyplomów, muszą złożyć wniosek do NAWA. Wniosek powinien zawierać dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz opis programu nauczania, który osoba ukończyła za granicą.

Po złożeniu wniosku NAWA przeprowadza ocenę dokumentów i podejmuje decyzję o bądź o uznaniu dyplomu lub informuje o możliwości nostryfikacji czy podjęcia studiów II stopnia bądź uzupełniających. Nostryfikacją zajmują się placówki naukowe. Jeśli dokumenty spełniają wymogi, osoba otrzymuje oficjalne potwierdzenie równoważności dyplomu. To pozwala na legalne wykorzystywanie zagranicznych kwalifikacji w Polsce.

„Wspieranie zatrudnienia specjalistek i specjalistów z Ukrainy w polskim systemie edukacji” realizowany jest przez PCPM przy wsparciu CARE Poland i Mosakowski Family Foundation.