Szkolenie dla dziennikarzy

Dzięki przeprowadzonym kursom i badaniom będziemy mogli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących procesu ewentualnych przesiedleń czy integracji.

Szkolenie jest otwarte i nieodpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych na adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected].

Kierujemy je do dziennikarzy mediów ogólnopolskich i lokalnych, ale także freelancerów oraz influencerów nowych mediów. Szkolenie odbędzie się w Warszawie 19.04.2016 r.

Projekt prowadzony przez trzy fundacje składa się z kilku etapów i angażuje zarówno opinię publiczną, administrację, kadry potencjalnie zaangażowane do pracy z uchodźcami, jak i polskie miasta i gminy w zakresie ich gotowości do ewentualnego przyjęcia Syryjczyków. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej informacji o projekcie

Szkolenie dla dziennikarzy i ludzi mediów w ramach wspomnianego projektu „Przygotowanie przesiedlenia uchodźców syryjskich z Libanu do Polski” 19 kwietnia 2016, godz. 11.00, Cube Centre, ul. Piękna 24/26A, I piętro, Warszawa.

PROGRAM

I część 11.00 – 12.00:
Geneza kryzysu w Syrii i na Bliskim Wschodzie – Piotr Stopka, ekspert z Fundacji PCPM, długoletni szef misji w Libanie.

II część 12.05 – 13.00:
Aktualna sytuacja humanitarna w Syrii oraz w graniczących z nią krajach – Piotr Stopka, ekspert z Fundacji PCPM, długoletni szef misji w Libanie.

III część 13.05 – 14.00:
Omówienie podstaw międzynarodowego prawa uchodźczego, w tym kwestii trwałego rozwiązania statusu uchodźcy, wprowadzeniu prawidłowego rozróżnienia pomiędzy kwestiami relokacji w ramach UE a przesiedlenia uchodźców. Porozmawiamy również o migracji Syryjczyków i Irakijczyków do Europy tzw. szlaku bałkańskim. – dr Wojciech Wilk, Prezes PCPM, ekspert ONZ.

Kontakt

IMG_9021

PCPM niesie pomoc w Libanie od 2012 roku, zapewniając dach nad głową, zabezpieczenie przed zimą, dowóz dzieci do szkół oraz opiekę medyczną. Z pomocy skorzystało już ponad 17 tysięcy osób. Od 2013 roku PCPM jako jedyna polska organizacja humanitarna jest partnerem wdrożeniowym UNHCR. W roku 2015 została zaproszona do konsultacji z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz do udziału w pracach Międzyresortowego Zespołu przy Prezesie Rady Ministrów dot. przesiedleń i relokacji.

Fundacja Papaya świadczy wszechstronną pomoc humanitarną, oświatową i rozwojową, a także działa na rzecz podnoszenia świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie globalnego rozwoju.

Misją Fundacji Kultury Świata jest promowanie wymiany i edukacji międzykulturowej pomiędzy przedstawicielami różnych kultur w ramach projektów edukacji globalnej, współpracy na rzecz rozwoju, wypraw i projektów naukowo-badawczych, a także akcji społecznych i inicjatyw kulturalnych.

baner