Szukamy lekarzy do pracy na misjach humanitarnych!

Do ogólnopolskiego procesu rekrutacji zaproszeni są wszyscy, którzy gotowi są do wyruszenia z pomocą medyczną w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na świecie, dotknięte klęską żywiołową bądź innym kryzysem humanitarnym. Kandydaci powinni posiadać aktualne prawo do wykonywania zawodu.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

1. ETAP I – wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

  • Zgłoszenia można nadsyłać do 12 września br.
  • Kryteria formalne brane pod uwagę podczas selekcji formularzy zgłoszeniowych:
  • Wykształcenie: – posiadanie dyplomu lekarza
  • Aktualne uprawienia do wykonywania zawodu lekarza
  • Doświadczenie zawodowe (min. 1 rok)
  • Znajomość języków obcych (min. j. angielski)

Po wypełnieniu formularza oraz spełnieniu powyższych kryteriów formalnych kandydaci zostaną zaproszeni e-mailowo do udziału w sprawdzianie terenowym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Fundacja PCPM zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

2. ETAP II – Sprawdzian terenowy odbędzie się 2-4 października br., zweryfikuje kompetencje uczestników podczas wykonywania zadań zbliżonych do tych, z którymi regularnie zmagają się ratownicy Zespołu Ratunkowego PCPM.

Udział w tym etapie jest zarezerwowany wyłącznie dla kandydatów którzy otrzymali imienne zaproszenie e-mailowe do tego etapu.

Informacja dla lekarzy i personelu medycznego, którzy zgłosili zainteresowanie naborem Zespołu Ratunkowego PCPM w terminie do 15 sierpnia 2015:

Dziękujemy za duże zainteresowanie naborem do Zespołu Ratunkowego PCPM. Do osób, które przeszły pierwszy etap został wysłany e-mail z zaproszeniem do udziału w II etapie rekrutacji. Osoby, które nie otrzymały e-maila o zakwalifikowaniu się zachęcamy do udziału w kolejnym naborze w 2016 roku. Obecna rekrutacja uzupełniająca jest otwarta tylko dla lekarzy.

Zespół Ratunkowy PCPM jest grupą doświadczonego personelu medycznego, strażaków, oraz ratowników GOPR. Został stworzony z myślą o niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, takich jak trzęsienia ziemi lub huragany. Zespół składa się z ponad 50 ratowników medycznych i lekarzy, z których wielu ma doświadczenie w pracy w krajach Afryki i Azji. Zespół Ratowników do tej pory niósł pomoc m.in. w Sudanie Południowym, Gruzji, na Ukrainie, w Bośni i Hercegowinie oraz w Libanie i w Nepalu.

Masz pytania? Zadzwoń: +48 664 453 112