PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

2021

PCPM at DIHAD 2021

Polish Center for International Aid | Stand No. D20

Pandemia, kryzys, wojny – co przyniesie rok 2021?

Z wybiciem Nowego Roku nie zniknie ani pandemia, ani jej ogromny wpływ na gospodarki i społeczeństwa na całym świecie. A stare konflikty, tak jak trwały, będą trwać.