PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

biznes

Як бізнес підтримує допомогу PCPM Україні

Ми глибоко зворушені тим, скільки компаній вирішили допомогти та підтримати діяльність Фундації Польський центр міжнародної допомоги за останні тижні. З початку війни в Україні до нас приєдналися виняткові партнери, і саме завдяки їм ми можемо діяти в таких масштабах і допомагати українцям та українкам. Ми всім вам дуже дякуємо!!!

Jak biznes wspiera działania PCPM dla Ukrainy

Jesteśmy głęboko poruszeni tym, jak wiele firm zdecydowało się pomóc i wesprzeć działania Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w ostatnich tygodniach. Od początku wojny w Ukrainie zgłaszają się do nas wyjątkowi partnerzy i to właśnie dzięki nim jesteśmy w stanie działać na tak dużą skalę i pomagać Ukrainkom i Ukraińcom. W tym miejscu wszystkim Wam dziękujemy!!!

PCPM na Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu

25 stycznia Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wzięło udział w Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, która od 26 lat gromadzi kadrę zarządzającą najlepszych polskich firm. Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do poznania wzajemnych potrzeb, a co najważniejsze, stworzyło możliwość nawiązania dialogu.