PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

cash

Registration for cash assistance | Rejestracja do pomocy pieniężnej | Pеєстрація на грошову допомогу

Due to the large number of submission, the online registration for PCPM’s cash assistance program for Ukrainians with disabilities who arrived in Poland after 24 February 2022 is now CLOSED. | У зв'язку з великою кількістю заяв, онлайн-реєстрація на програму грошової допомоги PCPM для неповносправних українців, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, ЗАКРИТА. | Z powodu dużej liczby zgłoszeń rejestracja internetowa do programu pomocy pieniężnej PCPM dla niepełnosprawnych Ukraińców, którzy przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r. została ZAMKNIĘTA.

Ewaluacja programu wsparcia dla Ukrainy – Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania

Nierozstrzygnięcie postępowania zapytania ofertowego z dnia 20/05/2022 na przeprowadzenie ewaluacji programu wsparcia zatrudnienia ukraińskich uchodźców realizowanego przez Fundację PCPM i finansowanego przez CARE International. 

The first two weeks of the cash program for basic needs for Ukrainian refugees in Poland

During the first two weeks of a pilot programme ‘the Multi-Purpose Cash Assistance for Ukrainian Refugees in Poland’ (MPCA), the Polish Center for International Aid (PCPM) has helped more than 730 refugee households i.e. over 1800 individuals.

Cash program for basic needs for Ukrainian refugees in Poland

The Polish Center for International Aid (PCPM) rolls out a pilot of the Multi-Purpose Cash Assistance program for an initial group of 7,000 Ukrainian refugee families in Poland. PCPM assisted in evacuation of over 3000 Ukrainians from Khakriv and supplies Ukraine with humanitarian aid and medicines.

Cash assistance for the most vulnerable families in Lebanon

PCPM Lebanon cash assistance project, funded by Taiwan ICDF, continues to be a helping hand for hundreds of Lebanese and refugee families.