PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

CFW

National Education Day in Poland is also their holiday – Halina, Oksana, and Katia work in Polish schools thanks to PCPM support

National Education Day is a holiday for all employees of Polish education and schooling. October 14 this year is also a holiday for hundreds of new teachers from Ukraine, who were forced to leave their homeland, and have begun supporting Polish schools with their work and experience.

Dzień edukacji w Polsce to także ich święto – Halina, Oksana i Katia przy wsparciu PCPM pracują w polskich placówkach oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników polskiej oświaty i szkolnictwa. Tegoroczny 14 października to także święto dla setek nowych nauczycielek i nauczycieli z Ukrainy, którzy zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, zaczęli wspierać polskie szkoły swoją pracą i doświadczeniem.

Niemal 200 pedagogów z Ukrainy na okres wakacji znajdzie zatrudnienie w szkołach w Warszawie

Dzięki współpracy organizacji CARE, m.st. Warszawy i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej niemal 200 ukraińskich pedagogów znajdzie zatrudnienie w stołecznych szkołach na okres wakacyjny.

Nearly 200 teachers from Ukraine to find vacation jobs in Warsaw schools

Thanks to the cooperation between the City of Warsaw and the Polish Center for International Aid, almost 200 Ukrainian teachers will find summer jobs in Warsaw schools.