Niemal 750 tys. Ukraińców w Polsce znalazło pracę – PCPM pomogło przy zatrudnieniu ponad 1200

„Motywacja i wytrwałość Ukrainek przerosła nawet najbardziej optymistyczne oceny ekspertów. Nie spodziewali się oni wysokiego poziomu zatrudnienia Ukraińców” – pisze ukraiński serwis „Hromadske”. To samo źródło dla porównania podaje informację, że 2017 – roku najwyższego napływu migrantów z Ukrainy do Polski, nad Wisłę przybyło ćwierć miliona pracowników, podczas gdy zaledwie w dwa pierwsze miesiące od 24 lutego br. zatrudniono ponad 100 tys. Ukraińców.

„Dla wielu pracodawców w Polsce przyjazd Ukraińców stał się szansą na uzupełnienie luk kadrowych, z którymi borykali się od dawna. Zaczęli publikować ogłoszenia o pracę w języku ukraińskim, otwierając możliwości na rynku pracy. Ogłoszenia dotyczyły przede wszystkim wolnych miejsc pracy, na których nie była wymagana znajomość języka polskiego” – komentowała dla ukraińskiego portalu PR manager Aleksandra Wesołowska z serwisu praca.pl. Nowi pracownicy to także nowe potrzeby. Ludność uchodźców z Ukrainy, która napłynęła do Polski po 24 lutego 2022, często musiała się dostosowywać do nowych warunków w nowym kraju w sposób spontaniczny. W tak trudnych okolicznościach praca często stanowiła nie tylko źródło utrzymania, lecz także narzędzie pomocne w szybszej adaptacji na uchodźstwie. Znakomita większość tych wszystkich osób, to kobiety i dzieci, co stwarza kolejne wyzwania, m.in. w sferze edukacji. „Tylko w Warszawie do szkół i przedszkoli przyjęto 17 tys. dzieci z Ukrainy” – mówi prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) dr Wojciech Wilk. Z potrzeby pomocy ludziom zmuszonym do ucieczki przed wojną i wsparcia polskich szkół, PCPM zatrudniło 850 ukraińskich asystentek i asystentów nauczycieli.

„Asystenci nauczyciela nawiązują komunikację z dziećmi i rodzicami, pomagają zrozumieć dziecko. W jednej ze szkół w Lublinie zdarzył się przypadek, gdy chłopiec przestraszył się dźwięku helikoptera i podczas lekcji schował się pod stołem, nauczyciel i dzieci nie wiedzieli, jak zareagować, a jedynie asystentka od razu się zorientowała o co chodzi i wiedziała jak pomóc. Czasami tylko ktoś, kto przeszedł przez podobnie trudną sytuację, może zrozumieć, co czuje dziecko” – mówiła „Hromadske” Aleksandra Wojtaszek, koordynatorka projektu zatrudniania asystentów nauczyciela z Fundacji.

By wesprzeć ukraińskie dzieci w Polsce, PCPM stworzyło także Centrum Edukacji i Kreatywności oraz Centrum Edukacji w Warszawie, gdzie uczęszcza 220 dzieci uczących się w ukraińskim systemie oświatowym. Ponadto Fundacja zatrudnia tam 16 nauczycieli, psychologa, logopedę i pielęgniarkę.

Poza zatrudnieniem w polskich szkołach, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wsparło ok. 350 uchodźców i uchodźczyń w znalezieniu pracy w polskich urzędach, domach kultury, bibliotekach, czy świetlicach środowiskowych.

Od grudnia program PCPM „Cash for Work” realizowany jest także w samorządach w Ukrainie, gdzie Fundacja wspiera zatrudnienie ponad pół tysiąca osób – zarówno przesiedleńców, jak i miejscowych bezrobotnych.

Bieżące informacje dotyczące pomocy niesionej przez Fundacji PCPM publikujemy na Twitterze.

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)