PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

ćwiczenia

Tak Ratownicy z PCPM przygotowują się do najtrudniejszych zadań

Jesteśmy na międzynarodowych ćwiczeniach akcji ratunkowej po trzęsieniu ziemi. Nie wszystko wygląda jak na filmach. Dobre zaplanowanie i zarządzanie wsparciem ratowników w kryzysowej sytuacji jest bardzo ważne. Ćwiczenia są pod egidą ONZ i WHO.