Tak Ratownicy z PCPM przygotowują się do najtrudniejszych zadań

Pomoc i ratowanie ludzi wygląda od kuchni tak jak na tych zdjęciach. Jesteśmy na Filipinach. Bierzemy udział w ćwiczeniach, których celem jest praca i reagowanie podczas symulacji trzęsienia ziemi. Wspólnie z nami czyli Poland Emergency Medical Team PCPM są inne zespoły medyczne (EMT) i ratunkowe (USAR) z ponad 20 państw m.in.: Australii, Korei, Nowej Zelandii, Japonii, Emiratów Arabskich, Armenii, Indii, Chin czy Niemiec. Z niektórymi mieliśmy już okazję pracować po trzęsieniu ziemi w Nepalu.

W ramach szkolenia „rozbijaliśmy” i zwijaliśmy obóz, wykorzystywaliśmy elektroniczną platformę kontaktu (VOSOCC) z jednostkami koordynującymi i przyjmowaliśmy pierwszych pacjentów. Testowaliśmy także nową platformę przekazywania raportów medycznych do EMT (tzw. iSpeed), która bardzo wydajnie poprawia cały proces. Niebawem może stać się obowiązującym standardem.
Przejmowaliśmy pacjentów od jednostek USAR. Ćwiczyliśmy też wariant 7 dnia od katastrofy. To moment kiedy pojawiają się pierwsze choroby wynikające ze złych warunków sanitarnych jak cholera, odra, biegunki krwotoczne.
Całość to świetny czas i miejsce na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z podobnymi zespołami medycznymi i ratunkowymi z całego świata.

Zobacz jak przebiegała rekrutacja do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM