PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Gdańsk

Gdańsk dla Betlejem

Dzięki oddolnej gdańskiej inicjatywie Palestyna Art Alert i pochodzącemu z Palestyny gdańszczaninowi Mohamedowi Atounowi uda się pomóc niepełnosprawnym w Betlejem. PAA to nieformalne przedsięwzięcie, zrzeszające pomorskich aktywistów i artystów, którzy chcą mieszkańcom Gdańska pokazać bogactwo kulturowe i kulinarne Palestyny. Zapraszają oni na cykl spotkań, podczas których prowadzone są zbiórki pieniędzy. Środki będą przekazane za pośrednictwem PCPM betlejemskiemu stowarzyszeniu Palestinian Disabled Friends Society (ang. Palestyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnościami).